×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Kako znamo da je Isus ikada stvarno živeo?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: „Postoje li neki istorijski spisi, osim Biblije, koji dokazuju da je Isus zaista živeo?"

Naš odgovor: Da. Cornelius Tacitus (A.D. 55-120) je smatran najvećim istoričarem starog Rima. Pisao je o Neronu koji je „kažnjavao posebno osmišljenim mučenjima, osobe koje su se obično nazivale hrišćanima, a koje su bile omražene zbog svojih grozota. Christus [Hrist], osnivač tog imena, je ubijen naredbom Poncije Pilata, prokuratora Judeje za vreme vladavine Tiberija: ali pogubno sujeverje, koje je neko vreme bilo suzbijeno, ponovo je izbilo, ne samo kroz Judeju, odakle je ova đavolija poreklom, ali i kroz grad Rim “.1

Takođe je Flavius Josephus, jevrejski istoričar, (A.D. 38-100+) pisao o Isusu u svojim Jevrejskim starinama, rekavši da je Isus bio mudar čovek koji je učinio iznenađujuće podvige, poučio mnoge, pridobio sledbenike među Jevrejima i Grcima, da se verovalo da je Isus Mesija, da su Ga jevrejske vođe optužile, da Ga je Pilat razapeo i da se smatra da je vaskrsao.2

Postojanje Isusa Hrista beleže ne samo Josephus i Tacitus, već i drevni pisci poput Suetonius, Thallus, Pliny Mlađeg i Lucian. A iz jevrejskog Talmuda: " saznajemo da je Isus začet van braka, da je okupljao učenike, da je bogohulne stvari tvrdio o Sebi i da je činio čuda, ali su ta čuda pripisana vračanju, a ne Bogu .“3

Tako su o Njemu pisali istoričari i naklonjeni i nenaklonjeni Isusu. Takođe je bilo mnogo istorijskih spisa o ranim hrišćanima.

Za više istorijskih izvora, molimo pogledajte: Istoričari potvrđuju ono što Biblija kaže o Isusu.

Za više informacija o Isusovom životu, molimo pogledajte ovaj članak: Mnogo više od slepe vere.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Letopisi XV, 44 kako je citirano u Novom dokazu koji zahteva presudu od Josh McDowell. Pogledajte ovu knjigu za druge istorijske izvore. (2) Zabeleženo u Isus pod vatrom (rigorozne kritike) od Michael J. Wilkins i J. P. Moreland, Zondervan Izdavaštvo. (3) Isti izvor.


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More