SVIĐA:  
PODELI:  

Lično poznavati Boga

Šta je potrebno da bi se zasnovao odnos sa Bogom? Sačekati udarac groma? Posvetiti život nesebičnim verskim delima? Postati bolja osoba da bi te Bog prihvatio? NIŠTA od toga. U Bibliji Bog je sasvim jasno objavio kako ga možemo spoznati. Evo kako možeš započeti ličan odnos sa Bogom, ovog trenutka...Princip Jedan: Bog te voli i ima divan plan za tvoj život.

Bog te je stvorio. I ne samo to, toliko te voli da želi da s njim provedeš večnost. Isus je rekao: „ Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.“1

Isus je došao da bi svako od nas lično poznavao i razumeo Boga. Samo Isus može doneti značenje i svrhu životu.

Šta nas sprečava da Boga upoznamo? ...Princip Dva: Svi grešimo i greh nas je odvojio od Boga.

Osećamo tu razdvojenost, udaljenost od Boga zbog greha. Biblija nam kaže da „Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas.”2

Duboko u sebi, možda smo aktivno protiv ili pasivno nezainteresovani za Boga i njegove puteve, ali sve je to dokaz onoga što Biblija naziva grehom.

Posledica greha u našim životima je smrt – duhovna odvojenost od Boga.3 Iako možda pokušavamo da mu se približimo sopstvenim naporima, neizbežno ćemo doživeti neuspeh.

Ovaj dijagram pokazuje veliki jaz koji stoji između nas i Boga. Strelice su naši pokušaji da dosegnemo Boga sopstvenim snagama. Možemo pokušavati da činimo dobra dela u životu ili zaradimo njegovo odobrenje dobrim životom ili moralnom filozofijom. Ali naše dobre namere nedovoljne su da pokriju naš greh.

Kako da prevaziđemo ovaj jaz?...
Princip Tri: Isus Hristos je jedino Božje rešenje za greh. Kroz njega možemo spoznati i iskusiti Božju ljubav i plan za naš život.

Mi zaslužujemo da platimo za svoj greh. Problem je u tome što je kazna smrt. Zbog toga, da ne bismo morali da umremo odvojeni od Boga, iz svoje ljubavi prema nama, Isus Hristos je umro umesto nas.Na krstu, Isus je preuzeo sav greh na sebe i u potpunosti platio za nas. „Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu4, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti.”5 Zbog Isusove smrti na krstu, greh nas više ne razdvaja od Boga.

“ Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.”6

Isus nije samo umro za naše grehe, već je i vaskrsao.7 Time je pokazao van svake sumnje da može s pravom obećati večni život – da je on Sin Božji i jedini način na koji možemo spoznati Boga. Zbog toga je Isus rekao: „Reče mu Isus: ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene.”8

Umesto da se više trudimo da stignemo do Boga, on nam kaže kako možemo da započnemo odnos sa njim istog trena. Isus kaže: “ Ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ko veruje u mene - kao što reče Pismo - iz njegova tela će poteći reke žive vode”.9 Zbog ljubavi prema nama, Isus je pretrpeo smrt na krstu. Sada nas poziva da dođemo k njemu, kako bismo započeli ličan odnos sa Bogom.

Samo saznanje šta je Isus učinio za nas i šta nam nudi. Da bismo imali odnos sa Bogom, treba da ga primimo u svoj život...Princip Četiri: Moramo pojedinačno prihvati Isusa Hrista kao Spasitelja i Gospoda.

Biblija kaže: „ A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija.”10

Isusa prihvatamo verom. Biblija kaže: „ Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali.”11

Prihvatanje Isusa znači poverovati da je Isus Sin Božji, što je i sam tvrdio, a onda ga i pozvati da dođe i upravlja našim životom.12 „Isus je rekao: Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju “13

Eto, u tome je njegov poziv. Rekao je: „ Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom.”14

Kako ćeš odgovoriti na Božji poziv?

Razmotri ova dva dijagrama:


Život kojim upravljam ja

ja sam na tronu

Isus je van mog života

Odlukama i delima upravljam isključivo ja, što je često izvor frustracijeŽivot kojim upravlja Hristos

Isus je u životu i na tronu

Moje ja je potčinjeno Isusu

Osoba vidi uticaj i vođstvo Isusa u svom životu


Koji krug predstavlja tvoj život?

Koji krug bi voleo da predstavlja tvoj život?

Započni odnos sa Isusom...Hrista možeš sada primiti. Zapamti, Isus je rekao: „Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom.”15 Želiš li da odgovoriš na poziv? Evo kako.

Nisu bitne tačne reči kojima ćeš se predati Bogu. On zna namere tvog srca. Ako nisi siguran ili sigurna kako da se pomoliš, evo koje reči možeš upotrebiti:

„Isuse, želim da te upoznam. Želim da uđeš u moj život. Hvala ti što si umro na krstu za moj greh da bi me mogao potpuno prihvatiti. Samo mi ti možeš dati snage da se promenim i postanem osoba kakvom si me stvorio. Hvala ti za oproštaj i večni život sa Bogom. Predajem ti svoj život. Molim te, učini sa njim šta god želiš. Amin.“

Ako si se iskreno pomolio/pomolila, Isus je ušao u tvoj život kako je i obećao. Započeo/la si ličan odnos sa Bogom.

Sledi čitav život promene i rasta kako ti se Bog bude objavljivao kroz čitanje Biblije, molitvu i razgovor sa drugim hrišćanima.

 Upravo sam zamolio/la Isusa da uđe u moj život (slede korisne informacije)…
 Imam pitanje…

(1) Jovan 3:16 (2) Isaija 53:6 (3) Rimljanima 6:23 (4) 1Petrova 3:18 (5) Titu 3:5 (6) Jovan 3:16 (7) 1 Korinćanima 15:3-6 (8) Jovan 14:6 (9) Jovan 7:37,38 (10) Jovan 1:12 (11) Efescima 2:8,9 (12) Jovan 3:1-8 (13) Jovan 10:10 (14) Otkrivenje 3:20 (15) Otkrivenje 3:20

PODELI:  

TOP