×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Lično poznavati Boga

Naći Boga - Šta je potrebno da bi se upoznao Bog? Ovaj tekst će objasniti kako možeš započeti ličan odnos sa Bogom, ovog trenutka.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Šta je potrebno da bi se zasnovao odnos sa Bogom? Sačekati udarac groma? Posvetiti život nesebičnim verskim delima? Postati bolja osoba da bi te Bog prihvatio? NIŠTA od toga. U Bibliji Bog je sasvim jasno objavio kako ga možemo spoznati. Evo kako možeš započeti ličan odnos sa Bogom, ovog trenutka…Princip Jedan: Bog te voli i ima divan plan za tvoj život.

Bog te je stvorio. I ne samo to, toliko te voli da želi da s Njim provedeš večnost. Isus je rekao: „ Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.“1

Isus je došao da bi svako od nas mogao poznavati i razumeti Boga na ličan način. Samo Isus može doneti značenje i svrhu životu.

Šta nas sprečava da Boga upoznamo? …Princip Dva: Svi grešimo i greh nas je odvojio od Boga.

Osećamo tu razdvojenost, udaljenost od Boga zbog greha. Biblija nam kaže da „Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas.”2

Duboko u sebi, možda smo aktivno protiv ili pasivno nezainteresovani za Boga i Njegove puteve, ali sve je to dokaz onoga što Biblija naziva grehom.

Posledica greha u našim životima je smrt – duhovna odvojenost od Boga.3 Iako možda pokušavamo da Mu se približimo sopstvenim naporima, neizbežno ćemo doživeti neuspeh.

Ovaj dijagram pokazuje veliki jaz koji stoji između nas i Boga. Strelice su naši pokušaji da dosegnemo Boga sopstvenim snagama...čineći dobra dela, religijskim ritualima, pokušavajući biti bolji ljudi, itd Ali problem je taj da ništa od ovih dobrih pokušaja zapravo ne mogu prikriti greh ili ga ukloniti. Bog zna naš greh, koji stoji kao barijera između nas i Boga. Dalje, Biblija kaže da je kazna za greh smrt. Bili bi večno odvojeni od Boga. Osim ...onoga što je Bog učinio za nas.

Kako da prevaziđemo ovaj jaz?…
Princip Tri: Isus Hristos je za nas platio kaznu za naš greh. On nam sada nudi potpuno oproštenje i blisko zajedništvo sa Njim.

Na krstu, Isus je preuzeo sav greh na Sebe, patio i u potpunosti platio za nas. Isus je umro za nas, umesto nas. „Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti.”4 Zbog Isusove smrti na krstu, greh nas više ne razdvaja od Boga.

“ Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.”5

Isus nije samo umro za naše grehe, već je nakon ove smrti na krstu, fizički oživeo posle tri dana, baš kao što je govorio ranije. Ovo je bio završni dokaz da je sve što je Isus rekao za Sebe bila istina. Poznavati Njega, je bilo poznavati Boga. " Ja i Otac jedno smo."6 Isus je rekao da On može odgovoriti na molitve, opraštati grehe, suditi svetu, dati večni život. Njegova bezbrojna čuda su potkrepila Njegove reči. Isus je jasno rekao: „Reče mu Isus: ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene.”7

Umesto da se više trudimo da dosegnemo Boga, On nam kaže kako možemo da započnemo odnos sa Njim istog trena. Isus kaže: “ Ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ko veruje u mene - kao što reče Pismo - … iz njegova tela će poteći reke žive vode”.8 Zbog ljubavi prema nama, Isus je pretrpeo smrt na krstu. Sada nas poziva da dođemo k Njemu, kako bismo započeli ličan odnos sa Bogom.

Samo saznanje šta je Isus učinio za nas i šta nam nudi nije dovoljno. Da bismo imali odnos sa Bogom, treba da Ga primimo u svoj život…Princip Četiri: Moramo pojedinačno prihvati Isusa Hrista kao Spasitelja i Gospoda.

Biblija kaže: „ A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija.”9

Isusa prihvatamo verom. Biblija kaže: „ Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali.”10

Prihvatanje Isusa znači poverovati da je Isus Sin Božji, a onda Ga i pozvati da dođe i upravlja našim životom.11 „Isus je rekao: Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju “12

I evo Njegovog poziva. Rekao je: „ Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom.”13

Kako ćeš odgovoriti na Božji poziv?

Razmotri ova dva kruga:


Život kojim upravljam ja

Ja sam na tronu

Isus je van mog života

Odvojen od Boga, život može rezultirati neslogom i frustracijamaŽivot kojim upravlja Hristos

Isus je u životu i na tronu

Moje ja ima zajedništvo sa Bogom

Osoba doživljava Božiju ljubav, vođstvo i pomoć u životu


Koji krug predstavlja tvoj život?

Koji krug bi voleo da predstavlja tvoj život?

Započni odnos sa Isusom…Hrista možeš sada primiti. Zapamti, Isus je rekao: „Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom.”14 Želiš li da odgovoriš na Njegov poziv? Evo kako.

Nisu bitne tačne reči kojima ćeš se predati Bogu. On zna namere tvog srca. Ako nisi siguran ili sigurna kako da se pomoliš, evo koje reči možeš upotrebiti:

„Isuse, želim da Te upoznam. Želim da uđeš u moj život. Hvala Ti što si umro na krstu za moj greh da bi me mogao potpuno prihvatiti. Samo mi Ti možeš dati snage da se promenim i postanem osoba kakvom si me stvorio. Hvala Ti za oproštaj i večni život sa Bogom. Predajem Ti svoj život. Molim Te, učini sa njim šta god želiš. Amin.“

Ako si se iskreno pomolio/pomolila, Isus je ušao u tvoj život kako je i obećao. Započeo/la si ličan odnos sa Bogom.

 Upravo sam zamolio/la Isusa da uđe u moj život (slede korisne informacije)…
 Imam pitanje…Imam pitanje…Možda bih pozvao/la Isusa u moj život, ali imam pitanje i prvo bih želeo/la da dobijem odgovor…

Napomena: (1) Jovan 3:16 (2) Isaija 53:6 (3) Rimljanima 6:23 (4) Titu 3:5 (5) Jovan 3:16 (6) Jovan 10:30 (7) Jovan 14:6 (8) Jovan 7:37,38 (9) Jovan 1:12 (10) Efescima 2:8,9 (11) Jovan 3:1-8 (12) Jovan 10:10 (13) Otkrivenje 3:20 (14) Otkrivenje 3:20


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More