×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Odnosi

Ženska prava

U potpunoj suprotnosti sa bliskoistočnom kulturom, evo kako je Isus podržavao ženska prava.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Merilin Adamson

Isus Hrist je živeo pre 2.000 godina u današnjem Izraelu. Njegova perspektiva prema ženama u potpunosti je bila protivna bliskoistočnoj kulturi u to doba, kao i danas.

Žene su se često tretirale kao vlasništvo. Jevrejski rabini su svaki sastanak u hramu započinjali rečima: „Blagosloven si, Gospode, jer me nisi načinio ženom“.

Žena se nikada nije mogla razvesti od svog muža. Međutim, muž se iz bilo kog razloga mogao razvesti od svoje žene i nije imao obavezu da se finansijski brine o njoj. On joj je jednostavno uručio papir za razvod i otpustio je.

Žene su često bile tretirane neravnopravno u odnosu na muškarce, bile su isključene iz javnog verskog života i retko su učile Toru, čak i privatno.

Isus je neprestano prkosio kulturnim normama prema ženama.

Isceljivao je i činio čuda jednako spremno za žene kao i za muškarce. On je podučavao i muškarce i žene. Nije bilo važno koja su njihove verske kvalifikacije, socijalni položaj ili način života. Voleo je ljude i komunicirao je s njima na vrlo prijateljski način, i sa muškarcima i sa ženama. To je uključivalo lopove, prostitutke, gubavce, žene nižeg socijalnog ranga.

Autor Philip Yancey komentariše: " Za žene i druge potlačene ljude Isus je preokrenuo prihvaćenu mudrost Svog doba. Prema bibličaru Walter Wink-u, Isus je prekršio običaje Svog vremena u svakom pojedinačnom susretu sa ženama zabeleženim u četiri Evanđelja. “1

Hiljade ljudi su sledili Isusa, neki zbog Njegovih učenja ali većina zbog čuda koje je činio među njima, lečeći ih od njihovih bolesti. Verske vođe su postajale sve više razdražene Isusovom popularnošću. I tako su smislili plan.

Njihov zakon je zahtevao kamenovanje do smrti svake žene uhvaćene u preljubi. (Nikad muškarce, uvek žene.) Pronašli su takvu ženu, nahuškali gomilu i odvukli je pred Isusa. Tamo je stajala sama, izložena, čekajući. Gomila koja ju je okruživala bila je dobro opremljena, spremna da je kamenuje.

Svi su čuli Isusovo učenje o ljubavi, ljubaznosti i potrebi da jedni drugima opraštaju.

Verski podstrekači ove rulje glasno su rekli Isusu: " Učitelju, ova žena je uhvaćena u samom činu preljube. U Zakonu nam je Mojsije propisao da takve kamenujemo. Šta ti na to kažeš?"

Stavili su Isusa u situaciju bez pobede.

Ako bi joj je dao milost, značilo bi da je progledao kroz prste preljubi i da je neprijatelj njihovog moralnog zakona. Ako bi je Isus kamenovao, tada bi bilo poništeno celo Njegovo učenje o milosrđu i oproštanju.

Isus se sagnuo i počeo prstom da piše po zemlji. Nastavili su da vrše pritisak na Njega. Isus se uspravi i reče im: „Ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen na nju.” Zatim se ponovo sagnuo i nastavio da piše po zemlji.

Kada su to čuli, počeli su da odlaze jedan za drugim, počevši od starešina. Isus je ostao sam sa ženom koja je bila u sredini. Isus ju je upitao:

„Ženo, gde su oni koji su te tužili? Zar te niko nije osudio?”
Ona je odgovorila: „Niko, gospodine.”
A Isus joj je rekao: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj činiti greh.”2

Ovo se još nikada nije dogodilo. Možete li da zamislite koliko je bila zapanjena? Ona može da živi. I slobodna je da ode. Isus je znao da će uskoro, na krstu, platiti kaznu zbog njene preljube, mržnje gomile i za bezosjećajnu drskost verskih vođa. Na Njega će pasti gresi čitavog sveta, kako bi stekao oproštenje za nas.

Iako je bio Bog, jedini koji je imao pravo da je osudi, On je mogao iskreno reći ovoj ženi: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj činiti greh.”

Isus je rekao da nije došao da sudi, nego da traži i spasi izgubljeno. On je naš Spasitelj. On menja živote onih koji Ga poznaju. Kao i ovoj sledećoj ženi …

Bila je Samarićanka, dakle etničkog porekla nižeg ranga za Jevreje. Isus je bio Jevrejin. Evo šta se dogodilo.

Isus se odmarao pored poznatog bunara gde bi cela zajednica dolazila da crpi vodu. Bio je to najtopliji deo dana, vreme kada niko nije imao običaj da dolazi. Ali pojavila se žena koja se nadala da nikoga neće sresti i da je niko neće videti. Bila je udata i razvedena pet puta, a sada je živela sa šestim muškarcem. Ovaj put preskačući brak. Zašto bi joj to bilo bitno? Ionako su je verovatno ljudi u njenom selu gledali sa potpunim prezirom.

Ona je naučila kako da izbegava sramotu i ljude, i kako da upravlja svojim životom.

Isus je znao sve o njoj i njenom srcu. Video je da joj treba nešto mnogo više od fizičke vode. Trebala joj je voda za dušu.

Iako Jevreji nikada nisu razgovarali sa Samarićanima, Isus joj je rekao: „Svako ko pije od ove vode opet će ožedneti. A ko bude pio od vode koju ću mu ja dati, nikada neće ožedneti, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu [njoj] izvor vode koja donosi večni život.”3

Razgovarali su neko vreme, a ona ne samo da je poverovala u Njega, već je otrčala u svoje selo, i razgovarala sa samim ljudima od kojih se inače skrivala, nagovarajući ih da dođu čuti Isusa ... što su i učinili! Isus je njen sramotni život promenio u radost. U svakom susretu sa ženama, Isus im je promenio živote.

Verovatno se najzapanjujuće Isusovo davanje časti ženama dogodilo nakon Njegovog vaskrsenja iz mrtvih. Isus je bio teško pretučen, a kasnije za zglobove i noge prikovan za krst sve dok nije umro. Sahranjen je u grobnici. Ali treći dan, Isus je napustio grob i vratio se u fizički život, baš onako kako je i rekao. Prve osobe sa kojima je razgovarao nakon Njegovog vaskrsenja su bile žene.

Ovo je zabeleženo u sva četiri evanđelja. Ovo je izvanredno. Žene su imale tako mali ugled u toj kulturi. Kao glasnogovornici nisu imali versku ili pravnu vlast. Pa ipak, Isus im je dodelio ulogu da prve obaveštavaju druge o Njegovom vaskrsenju.

Ne samo žene, već i svi ljudi. Isus nas poziva da verujemo u Njega, da nam se u potpunosti oproste svi naši gresi, da započnemo odnos sa Bogom.

Više informacija o ovome molim vas potražite u ovom korisnom članku, Mnogo više od slepe vere.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Philip Yancey; Isus kojeg nikada nisam poznavao, str. 154, Zondervan Izdavačka kuća. (2) Evanđelje po Jovanu 8:4-11 (3) Evanđelje po Jovanu 4:13,14


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More