×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Božije postojanje

Ko je stvorio Boga?

Razjašnjenja kako to da Bog postoji…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Ako nešto nastane, onda ono mora biti izazvano nečim drugim. Knjiga ima autora. Muzika ima muzičara. Žurka ima organizatora žurke. Sve stvari koje nastanu, imaju početak, imaju i uzrok njihovog nastanka.

Razmislite o svemiru. Naučnici su se jednom držali teorije "stabilnog stanja", da je svemir oduvek postojao bez nekog početka.

Kozmološki dokazi sada upućuju na "Veliki prasak" kao tačku u vremenu kada je svemir nastao. Naš prostorni-vremenski-materjalni-energetski svemir je imao poseban i izuzetan početak.

Pošto on nije oduvek postojao, nego je nastao (imao je sam početak), onda je morala neka druga stvarnost da je izazove ili stvori.1

Sve što posmatramo u prirodi ima početak. Bog je ipak u drugoj kategoriji, i mora biti tako. Bog je drugačiji od cele prirode i čovečanstva i svega što postoji, u tome da je On oduvek postojao, nezavisan od svega što je stvorio. Bog nije zavisno biće, nego samodovoljno, samopostojeće. I to je upravo to kako Biblija opisuje Boga i kako je Bog otkrio samog Sebe. Zašto Bog mora biti takav?

Naš svemir ne može biti objašnjen ni na koji drugi način. Nije se mogao stvoriti sam od sebe. Nije oduvek postojao. I nije mogao biti stvoren od strane nečega što je i samo stvoreno. Zašto ne?

Nije logično davati razloge da je Bog stvorio svemir, već da je Boga Bog prethodno stvorio na kvadrat, koga je Bog prethodno stvorio na treći stepen, i tako dalje. Kao što je Aristotel jasno argumentovao, mora da postoji realnost koja uzrokuje a da sama nije uzrokovana (ili, biće koje pomera a da je samo nepomično). Zašto? Jer ako postoji jedna beskonačna regresija uzroka, onda po definiciji ceo proces nikada nije ni mogao započeti.2

Da li želite više dokaza za Božije postojanje? Molim vas pogledajte Ima li Boga?

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Kenneth Richard Samples; Veze 2007; Četvrtina 3; www.reasons.org (2) Ibid.


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More