×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Šta se desilo sa Isusovim ranim sledbenicima?

Javno govoriti o Isusu je značilo da učenici rizikuju da budu mučeni, pa čak i ubijeni. Zašto onda nisu ćutali?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Svaki od 12 apostola je napustio svoju porodicu i karijeru, često sam putovao u daleke zemlje, proglašavajući da je Isus umro i oživeo. Zbog javnog ispovedanja Isusovog vaskrsenja oni su bili pretučeni, uhapšeni i većina njih je ubijena na mučan način.

DVANAEST APOSTOLA:
 1. Andrija - razapet
 2. Vartolomej - pretučen, pa razapet
 3. Jakov Alfejev - kamenovan do smrti
 4. Jakov Zevedejev - obezglavljen
 5. Jovan - prognan zbog vere; umro od starosti
 6. Juda Jakovljev (ne Iskariotski) - kamenovan do smrti
 7. Matej - ubijen kopljem
 8. Petar - razapet naglavačke
 9. Filip - razapet
 10. Simon Zilot - razapet
 11. Toma - ubijen kopljem
 12. Matija - kamenovan do smrti
(izvor: Fox-ova Knjiga o martirima)

Da li su imali bilo kakvu osnovu da to izjave? Da. Neosporno je da je nakon Isusovog raspeća grob bio prazan tri dana kasnije, baš onako kako je Isus unapred najavio. Polemika je usmerena na pitanje šta je bilo sa Isusovim telom? Neki kažu da su Isusovi učenici ukrali Njegovo telo i smislili priču da je ustao iz mrtvih. Međutim, ako su učenici sve to izmislili, onda je svaki od njih dozvolio da ga pogube - za ono što su znali da je laž. To nema smisla. Da li biste umrli za nešto za šta znate da je laž?

Ono što ima smisla su istorijske činjenice. Isus je bio ponižen, pretučen, bičevan, prikovan za krst, gde je umro pred masom svedoka. Kopljem su Mu proboli bok samo da bi bili sigurni da je zaista mrtav. Sahranjen je u kamenoj grobnici koju je čuvala garda rimskih vojnika, koju su dodelili verske vođe jer su se plašili pokušaja krađe Hristovog tela. Ali trećeg dana, stražari su pobegli glavom bez obzira, grobnica je bila otvorena i jedini preostali dokaz bila je pogrebna odeća u grobnici koja je tamo ležala prazna.

Od tog dana su učenici govorili da su više puta videli Isusa fizički živog. A i stotine drugih. Imali su duge razgovore sa Njim a i jeli su sa Njim - i to sve nakon što su bili svedoci Njegove smrti premlaćivanjem, raspećem i probadanjem koplja. Kada im je naređeno da ne govore o Isusovom vaskrsenju, oni su odgovorili: „ Jer mi ne možemo ne govoriti šta videsmo i čusmo!“

Ovi učenici su rizikovali svoje živote govoreći o onome u šta nisu sumnjali - da je Isus ustao iz mrtvih, dokazujući da je On sve ono što je tvrdio za Sebe ... Sin Božji.

Šta vi mislite? Nadamo se da nikada nećete biti pogubljeni zbog svog verovanja u Isusa kao što su to bili prvi učenici, ali možete biti jednako sigurni u istinu Njegovog vaskrsenja i razumeti zašto je to bilo toliko važno za ovih dvanaest ljudi. Kliknite na link da biste saznali više o Isusu i činjenicama koje potkrepljuju Njegovo vaskrsenje: Mnogo više od slepe vere.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More