×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Da li je Isus ikada rekao za Sebe da je Bog?

Šta je Isus rekao o Sebi? Da li je ikada rekao da je Bog? Pogledajte i sami …

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Drugi su bili uvereni da je Isus Bog:
Pavle: " On (Hrist) je slika nevidljivog Boga, prvorođeni pre svakog stvaranja."1
Jovan: " Ona (Reč) je bila u početku sa Bogom."2
Petar: " Nego svetite Gospoda Boga (Hrista) u vašim srcima."3

Ali šta je Isus rekao o Sebi?

Da li je ikada identifikovao Sebe kao Boga? Po Bibliji...apsolutno da! Ispod su neke od izjava koje je dao.

Da li je Isus Bog? Pogledajte izjave

Isus je rekao da je postojao pre Avrama
" Vaš otac Abram veoma se radovao u nadi da će videti moj dan. Video ga je i obradovao se.” Na to su mu Judejci rekli: „Nemaš još ni pedeset godina, a video si Abrama?” Isus im je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam: Ja sam pre nego što se Abram rodio.”"4

Isus je rekao da videti Njega je isto što i videti Boga
" A Isus je povikao: „Ko veruje u mene, ne veruje samo u mene nego i u onoga koji me je poslao. I ko gleda mene, gleda i onoga koji me je poslao. Ja sam došao na svet kao svetlost, da niko ko veruje u mene ne ostane u tami."5

" Isus mu odgovori: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene. Da ste upoznali mene, upoznali biste i mog Oca. Od sada ga poznajete i videli ste ga.”

    "A Filip mu reče: „Gospode, pokaži nam Oca i to nam je dovoljno.”
    Isus mu reče: „Već sam toliko vremena s vama, a ti me, Filipe, još nisi upoznao? Ko je video mene, video je i Oca. Kako onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?"6

Isus je rekao da On može opraštati grehe
" Ali, da znate da Sin čovečiji ima vlast na zemlji da oprašta grehe...” Onda reče oduzetome: „Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući.” I čovek ustade i ode kući. Kad je narod to video, ispuni se strahom pa poče da slavi Boga …"7

" A on im je rekao: „Vi ste odozdo, a ja sam odozgo. Vi ste od ovog sveta, a ja nisam od ovog sveta. Zato sam vam rekao da ćete umreti u svojim gresima. Jer ako ne verujete da Ja jesam, umrećete u svojim gresima.”"8

Isus je rekao da je On sudija i da može da daruje večni život
" Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljava ih, tako i Sin oživljava one koje hoće. Jer Otac ne sudi nikome, nego je sav sud poverio Sinu, da bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao."9

"Tada joj Isus reče: „Ja sam uskrsenje i život. Ko veruje u mene, ako i umre, živeće."10

" Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem večni život i nikada neće propasti i niko ih neće ugrabiti iz moje ruke."11

" Jer je volja mog Oca da svako ko vidi Sina i veruje u njega ima večni život, i ja ću ga uskrsnuti u poslednji dan.”"12

Isus je rekao da je isti kao Bog
" Ja i Otac jedno smo.”
    Tada su Judejci opet uzeli kamenje da ga kamenuju.
    A Isus im je rekao: „Pokazao sam vam mnoga dobra dela Oca mog. Za koje me od tih dela kamenujete?”
    Judejci su mu odgovorili: „Ne kamenujemo te zbog dobrog dela, nego zbog hule, zato što se ti, premda si čovek, praviš da si Bog.”"13

Da li je Isus Bog? Zašto nam je to važno

"Ja sam hleb života"
A Isus im reče: „Ja sam hleb života: koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti.”14

"Ja sam put, istina i život"
Isus mu odgovori: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene."15

"Ja sam svetlost sveta"
Isus im se ponovo obratio: „Ja sam svetlost sveta. Ko za mnom ide, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.” "16

"saznaćete istinu"
" „Ako ostanete u mojoj reči, zaista ste moji učenici, i upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi.” "17

"imati život u izobilju"
" Ja sam došao da imaju život, da ga imaju u izobilju. Ja sam dobri pastir...Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem večni život i nikada neće propasti i niko ih neće ugrabiti iz moje ruke. "18

"voleću ga"
"... A ko voli mene, njega će voleti moj Otac, i ja ću ga voleti i objaviću mu se...Ako me neko voli, držaće moje reči, i moj Otac će ga voleti, i doći ćemo k njemu i prebivaćemo s njim. "19

"Ja sam uvek sa vama"
"... I evo, ja sam uvek sa vama, sve do svršetka ovog doba. Amin.” 20

Još uvek se pitate da li je Isus Bog? Molim vas pogledajte sledeće dokaze predstavljene u ovom članku:

Mnogo više od slepe vere

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Poslanica Kološanima 1:15 (2) Evanđelje po Jovanu1:2 (3) 1.Petrova poslanica 3:15 (4) Evanđelje po Jovanu 8:56-58 (5) Evanđelje po Jovanu 12:44-46 (6) Evanđelje po Jovanu 14:6-9 (7) Evanđelje po Mateju 9:6-8 (8) Evanđelje po Jovanu 8:23,24 (9) Evanđelje po Jovanu 5:21-23 (10) Evanđelje po Jovanu 11:25 (11) Evanđelje po Jovanu 10:27,28 (12) Evanđelje po Jovanu 6:40 (13) Evanđelje po Jovanu 10:30-33 (14) Evanđelje po Jovanu 6:35 (15) Evanđelje po Jovanu 14:6 (16) Evanđelje po Jovanu 8:12 (17) Evanđelje po Jovanu 8:31,32 (18) Evanđelje po Jovanu 10:10,27,28 (19) Evanđelje po Jovanu 14:21,23 (20) Evanđelje po Mateju 28:20


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More