×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja o životu

Reinkarnacija, karma i život posle smrti

Imate li izbora u vezi sa onim što će vam se dogoditi kada umrete? Da li postoji reinkarnacija? A karma?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Dr Douglas Groothuis

Ljudi su se oduvek pitali šta se dešava posle smrti – i da li uopšte ima nečega. Da li je smrt kraj postojanja, ulazak u večnost ili prelazak između dva života? Neka učenja kažu da se duša reinkarnira u mnogo različitih tela i otprilike 25% Amerikanaca veruje u to. Zbog čega ljude reinkarnacija toliko privlači?

Reinkarnacija i karma

Reinkarnacija nudi nadu mnogima. Ako ne uspemo u ovom životu, imamo šanse u sledećem. Ipak, čak i oni koji veruju u reinkarnaciju priznaju da se najveći broj ljudi ne seća svojih prethodnih života. Kako možemo učiti iz prošlih grešaka ako ih se čak i ne sećamo? Izgleda da uvek pravimo iste greške. S’ obzirom na ljudska moralna posrnuća kroz istoriju, ima li razloga da verujemo kako će u budućem životu biti bolje?

Reinkarnacija, navodno, osigurava pravdu. Prema zakonu karme (nepopustljivo, bezlično pravilo koje upravlja svemirom), u svakom životu dobijemo šta smo zaslužili. Dobra i loša dela daju dobre i loše rezultate u svakom životu. Po karmi nema nepravednog stradanja jer niko nije nevin. Svako stradanje uslovljeno je lošom karmom. Beba rođena bez nogu je to zaslužila, kao i žena koju su silovali. I svi prenosimo karmu iz života u život. Nema blagodati, nema oproštaja i nema milosti. Ne samo da ovo nisu dobre vesti za one koje muči savest, nego se karma sukobljava sa našim moralnim osećajem da je poneka patnja nezaslužena i da zaslužuje naše sažaljenje i delanje da se ukloni.

Ograničenja reinkarnacije

Može li reinkarnacija zaista ponuditi nadu i osećaj pravde napaćenom svetu? I kakvu nam utehu nudi u vezi sa večitim problemom smrti? Zakon karme je nemilosrdan. Ipak, poruka Isusa Hrista je drugačija. Isus je priznavao da postoji nepravedno stradanje. Nudio je oproštaj onima koji su ga izazvali i utehu onima koji su ga iskusili.

Isus nas je učio da niko ne može održati moralni zakon. Ljudsko srce je nečisto, predano pogrešnim stavovima i delima koja su prestupi protiv dobrog Boga punog ljubavi. Isus je rekao da nam nudi oproštaj kao Spasitelj, da će On platiti naše prestupe protiv Boga. Govorio je o večnoj nagradi ili kazni u skladu sa tim da li ljudi prihvate Njegov oproštaj tokom JEDNOG života na zemlji. (Matej 25:31-46; vidi i Jevrejima 9:27). Objasnio je da je došao u svet da „traži i spase izgubljene“ (Luka 19:10). Rekao je da „nije došao da mu se služi, već da služi i da svoj život da kao otkup za mnoge“ (Marko 10:45).

Isus je pokazao opraštanje u ljubavi čak i dok je umirao na krstu. Razbojnik na krstu pored njega ispovedio je svoj greh i zamolio Isusa da ga se seti. Isus je odgovorio „Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju.“ (Luka 23:43). Jedino je vera u Isusa bila potrebna za raj, ne čitavi životi uništavanja loše i izgradnje dobre karme. Kao što je Isus rekao: „Jer je Bog tako zavoleo svet da je sina svoga jedinoga dao, da svako ko u njega veruje ne pogine, nego ima večni život“ (Jovan 3:16). To su, zaista, dobre vesti, za ovaj život i budući.

Ako želite da više saznate o Isusovom životu i učenjima, pročitajte odeljak pod nazivom „Matej“ u Novom zavetu, ili pogledajte odlomak Mnogo više od slepe vere. Radi dodatne diskusije o reinkarnaciji, pogledajte Pitanja i odgovori.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Dr Daglas Grutis, podučava filozofiju na Teološkom fakultetu u Denveru i autor je knjige „ Isus u doba kontroverzi“.


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More