×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Božije postojanje

Božije postojanje  (4:08)

Za više razloga koji ukazuju na Božije postojanje, pogledajte članak “Ima li Boga?”

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF
 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Video transkript:

"Da li Bog postoji?" to bi moglo biti TO veliko pitanje. Pa, evo tri argumenta za Božije postojanje.

1. Argument stvaranja. Teško je negirati red i lepotu prirode. Količinu razumljivosti, način na koji različiti delovi koegzistiraju, red i pravilnost. Od molekularnog do makro sveta, svet nas ostavlja u čudu.

Ako ste bili imalo obratili pažnju na biologiju, onda ste možda već ovo videli.

To je ATP sintaza, molekularna turbina na protonski pogon koja je smeštena u membrani vaše mitohondrije, i doslovce proizvodi snagu u obliku ATP enzima. Možda ste nabasali na bakterijski bič ili na ljudski ribozom. Vidite neke sličnosti?

Da li je ovo poteklo iz ruku kreatora? Jedino alternativno objašnjenje je, da je sve što vidimo nastalo slučajno. Ali onda, kako je ovo moguće, budući da se slučajnost može razumeti samo nasuprot redu.

Svako ko bi pogledao skulpturu Nathan Sawaya, odmah bi znao da je stvorena. Pretpostavimo drugu teoriju, da su se ove kockice spustile na mesto. Kockice, poput kiše nasumice padaju, formirajući ovu strukturu. Čak i ako je vrlo mala verovatnoća, davanjem dovoljnog vremena, to je moguće da se desi.

Ali slučajnost to nije mogla stvoriti sama. Interakcija subatomskih čestica, prostorna veza među ovim atomima unutar plastike, sile koje drže zajedno ove atome, trenje među površinama Lego kockica, platforma za formiranje strukture, interakcija gravitacije i materje -- vi bi trebali sve ovo uzeti u obzir i još mnogo toga drugog, pre što bi slučajnost mogla da deluje. Dakle, pre nego što bi slučajnost mogla da deluje vama je neophodan red.

Red koji vidimo je to što sugeriše Stvoritelja.

2. Argument iz promene. Sve je u konstantnom stanju toka. Ovo je seme. Seme može da izraste u džinovsko drvo. Prvo, seme ne može da stvori samoga sebe. Drugo, iako seme ima potencijal da postane drvo, ono još nije drvo i ne može samo od sebe da se promeni.

Njemu su potrebne druge stvari okolo da bi raslo. Trebaju mu zemljište, voda, hranljive materje. Čisto radi diskusije, recimo da ovo seme zahteva sedam "menjača" da bi se moglo promeniti.

Sada, drugo pitanje je, da li ovi "menjači" ostaju nepromenljivi ili se i sami menjaju? Pa, oni se menjaju. Dakle, svaki od ovih sedam "menjača" i sam treba "menjače" da bi se promenio.

Sada pogledajmo u daljinu. Svemir je suma prostora, materje i vremena. Prostor, materja i vreme se stalno menjaju, ali ne mogu stvoriti sebe niti promeniti sami sebe. Zato, mora postojati sila van prostora, materje i vremena, koja je nepromenljivi izvor postojanja i promena.

3. Kalam argument. Možda svemiru nije potreban Stvoritelj jer je oduvek bio tu. Ne može postojati neprekidan niz "menjača" koji menjaju stvari.

I evo zašto...

Evo na primer danas. Ako je prošlost beskonačna, onda ima beskonačan broj dana nazad u prošlosti, ali bi bilo potrebno beskrajno mnogo dana da se dosegne ovaj dan. Tako da se ovaj dan nikada ne bi dosegnuo, jer bi trebalo da prođe beskonačno vreme da bi se stiglo do danas. Zato, svemir je imao početak i morao je imati razlog da se započne.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More