×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Da li Bog uslišuje naše molitve?

Zbog čega je potrebno vreme da bi nam molitve bile uslišene?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Napisala Marilyn Adamson

Kako se moliti: Molitve koje se uslišuju

Da li ste ikada upoznali nekoga ko Bogu zaista veruje? Dok sam bio ateista, imao sam dobru prijateljicu koja se često molila. Svake nedelje bi mi ispričala nešto što je poverila Bogu da se pobrine za to. I svake nedelje bih video na delu kako Bog čini nešto neobično da bi uslišio njenu molitvu. Znate li koliko je teško ateisti da to posmatra iz nedelje u nedelju? Nakon izvesnog vremena slučajnost postaje veoma klimavo objašnjenje.

Pa zašto bi Bog ispunjavao molitve moje prijateljice? Najjači razlog bi bio taj što je sa njim imala odnos. Želela je da ga sledi. I zaista je slušala šta god joj je govorio. Po njenom mišljenju, Bog je imao pravo da je usmerava kroz život i ona mu je baš to i dozvolila! Za šta god se molila, bio je to prirodan deo njenog odnosa s Bogom. Osećala se veoma udobno da prosto priđe Bogu sa svim svojim potrebama, brigama i pitanjima koja su bila aktuelna u njenom životu. Nadalje, bila je ubeđena, zahvaljujući onome što je pročitala u Bibliji, da Bog i želi da se ona na njega tako osloni.

U stvari, ona je samo u praksu pretvorila stih „ I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas sluša ako šta molimo po njegovoj volji.1 jer Gospodnje oči motre na pravednike i uši njegove slušaju njihovu molitvu, a lice Gospodnje je protiv onih koji čine zlo.2

Pa zašto Bog ne uslišava svačije molitve?

Možda je to zato što osoba nema ličan odnos sa Bogom. Možda zna da Bog postoji i možda mu prinosi službu s vremena na vreme. Ali onima kojima se molitve ama baš nikako ne uslišuju verovatno nemaju odnos sa Bogom. Nadalje, nikada nisu primili potpuni oproštaj svojih grehova. Kakve sad pa to veze ima, pitate se. Evo objašnjenja. „Gle, nije okraćala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho Njegovo da ne može čuti. Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice Njegovo od vas, da ne čuje“.3

Sasvim je prirodno da osećamo odvojenost od Boga. Kad ljudi počnu da mole Boga za nešto, šta se obično dogodi? Počinju sa „Bože, zaista mi je potrebna tvojan pomoć da rešim ovaj problem...“ A onda nastaje pauza, pa idemo ispočetka... „Shvatam da nisam savršena osoba, da nemam prava da ti ovo tražim“... Postoji svest o ličnom grehu i propustu. I osoba zna da nije samo ona svesna toga, već i Bog. Postoji onaj Ma koga ja zavaravam? Ono što ne zna je da može primiti Božji oproštaj za sve grehe. Možda ne zna da može imati odnos sa Bogom tako da je Bog čuje. To je temelj uslišenih molitava.

Kako se moliti: Temelj

Prvo morate imati odnos sa Bogom. Zamislite nekog tipa po imenu Majk koji odluči da zamoli dekana Univerziteta Prinston (koga, uzgred, ni ne poznaje) da mu bude žirant u kupovini automobila. Ne bi bilo teoretske šanse da se tako nešto dogodi. (Pretpostavljamo, naravno, da dekan nije idiot.) Međutim, ako bi dekana zamolila ćerka da njoj bude žirant, ne bi bilo problema. Bitan je odnos.

Ako je osoba zaista dete Božje i pripada mu, Bog je čuje i odgovara na njene molitve. Isus je rekao: „Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju. Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje“.4

Znači, pitanje je da li poznaješ Boga i da li Bog poznaje tebe? Imaš li odnos sa njim koji garantuje ispunjenje molitava? Ili je Bog jako udaljen, više-manje samo koncept u tvom životu? Ako je Bog udaljen i nisi sigurna ili siguran da ga poznaješ, evo kako odmah možeš započeti taj odnos: Kako se povezati.

Da li će Bog zaista odgovoriti na tvoje molitve?

Onima koji ga poznaju i oslanjaju se na njega, Isus se čini jako darežljivim u svojoj ponudi: “ Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.”5 Ostati u njemu i zadržati njegove reči u sebi znači da treba voditi svoj život tako da smo ga neprekidno svesni, da se na njega oslanjamo i osluškujemo šta ima da kaže. Tada možemo tražiti šta god poželimo. Evo još jednog kvalifikatora: “ I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega“.6 Bog odgovara na naše molitve u skladu sa svojom voljom (i mudrošću, ljubavlju prema nama, svetošću i tako dalje).

Problem nastaje kada pretpostavimo da znamo Božju volju, pošto nešto nama lično ima smisla! Pretpostavljamo da postoji samo jedan pravi odgovor na određenu molitvu, zasigurno verujući da će baš TO biti Božja volja. I tu nastaje zbrka. Živimo ograničeni vremenom i znanjem. Imamo ograničene informacije u vezi sa nekom situacijom i implikacijama budućeg delanja u vezi sa njom. Božje razumevanje je neograničeno. Kako će se neki događaj odvijati u toku života ili istorije je nešto poznato isključivo njemu. A on možda ima i svrhu koja je nama nezamisliva. Dakle, Bog neće odlučiti da nešto uradi samo zbog toga što smo mi odlučili da to mora biti njegova volja.

Šta je potrebno? Šta je Bog sklon da uradi?

Stranice i stranice bi mogle biti napisane o Božjim namerama prema nama. Čitava Biblija opisuje vrste odnosa kakav Bog želi da iskusimo sa njim i života kakav želi da imamo. Evo svega nekoliko primera:

„A zato čeka Gospod da se smiluje na vas, i zato će se uzvisiti da vas pomiluje; jer je Gospod pravedan Bog; blago svima koji Ga čekaju.“7 Jeste shvatili? Kao što neko ustane sa stolice da bi vam pritekao u pomoć tako „će se on uzvisiti da vas pomiluje. Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju.8 Mili su Gospodu oni koji Ga se boje, koji se uzdaju u milost Njegovu”.9

Međutim, najveći izraz Božje ljubavi i posvećenja je ovaj: „Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.10, što je Isus upravo i učinio za nas. Takođe „Ako je Bog s nama, ko će na nas? Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?”2

A šta ćemo s neuslišenom molitvom?

Svakako, ljudi se razboljevaju, čak umiru; finansijski problemi su stvarni i svakojake veoma teške situacije koje mogu nastati. I šta onda?

Bog nam kaže da sve brige preustimo njemu. Čak i kad se situacija čini beznadežnom, „Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas”.12 Okolnosti možda deluju kao da su izvan svake kontrole, ali nisu. Kad se celi svet naizgled raspada, Bog nas može sačuvati. U takvim trenucima osoba može biti zahvalna što poznaje Boga. “ Gospod je blizu. Ne brinite se ni za šta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.“13 Bog može da obezbedi rešenja, rešenja kakva ne možete ni zamisliti. Verovatno bi bilo koji hrišćanin mogao navesti primere iz svog života. Ali i ako se okolnosti ne poprave, Bog vam ipak može pružiti mir usred nevolje. Isus je rekao: „ Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji.”14

Upravo u tom trenutku (kada su okolnosti još uvek teške) Bog od nas traži da mu verujemo – da hodamo po veri a ne po gledanju, kako kaže Biblija. Ali to nije slepa vera. Zasnovana je na samom karakteru Boga. Automobil koji ide preko mosta Golden gejt u potpunosti se oslanja na most. Uopšte nije važno kako se vozač oseća, o čemu razmišlja ili razgovara sa putnikom na zadnjem sedištu. Auto bezbedno klizi na drugu obalu zahvaljujući postojanosti mosta, kojem vozač veruje.

Na isti način, Bog od nas traži da verujemo u njegovu postojanost, karakter, saosećajnost, ljubav, mudrost, pravdu. Kaže „Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost.15 Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.“16

Sažetak... Kako se moliti

Bog je ponudio da odgovori na molitve svoje dece (onih koji su ga primili u život i žele da ga slede). Od nas traži da mu u molitvi iznesemo svaku brigu, a on će delati u skladu sa svojom voljom. Dok se nosimo sa teškoćama treba da mu prepustimo svoje brige i primimo mir koji pobeđuje okolnosti. Osnova naše nade i vere je karakter samoga Boga. Što ga bolje upoznamo, više ćemo mu verovati.

Radi više informacija o Božjem karakteru, molimo vas da pogledate "Ko je Bog?" ili druge članke na ovom sajtu. Razlog naših molitava je upravo Božji karakter. Prva molitva koju će Bog uslišiti je molitva da sa njim uđete u odnos.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

(1) 1. Jovan 5:14 (2) 1. Petrova 3:12 (3) Isaija 59:1,2 (4) Jovan 10:14,27-28 (5) Jovan 15:7 (6) 1. Jovanova 5:14,15 (7) Isaija 30:18 (8) Psalmi 18:30 (9) Psalmi147:11 (10) Jovan 15:13 (11) Rimljanima 8:32 (12) 1. Petrova 5:7 (13) Filipljanima 4:5-7 (14) Jovan 14:27 (15) Jeremija 31:3 (16) Psalmi 62:8


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More