×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Božije postojanje

Ko je Bog?

Ko je Bog? Kakav je On? Šest Božijih karakternih osobina…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Bog nas voli i odabrao je da nam otkrije Svoju prirodu, Svoje misli i Svoje srce. Evo šest Božijih karakteristika na koje možemo računati.

Ko je Bog? On se može upoznati.

Bog koji je stvorio univerzum u svoj njegovoj veličini i kreativnim detaljima, nije sakriven. On ne mora biti udaljen i podalje od nas. Negde "tamo daleko". Umesto toga, On nas poziva da imamo zajedništvo sa Njim, kako bismo lično mogli da Ga upoznamo, kao što bi to mogli učinili sa nekim bliskim prijateljem.

Ne samo da možemo znati o Njemu, mi možemo poznavati Njega, prisno.

"Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju. Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje."1

“Mudri da se ne hvali mudrošću svojom,ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim. Nego ko se hvali, neka se hvali tim što razume i poznaje mene da sam ja Gospod koji činim milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori Gospod.”2

Ko je Bog? On je pristupačan.

Bog nas poziva da razgovaramo sa Njim i da Ga uključimo u ono što nas brine. Mi ne moramo prvo sebe da dovedemo u red. Niti moramo da budemo pristojni, teološki ispravni ili sveti. On je po prirodi pun ljubavi i prihvatanja kada dođemo k Njemu.

„Gospod je blizu svih koji ga prizivaju, svih, koji ga prizivaju u istini.“3

"Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti."4

Kakav je Bog? On je kreativan.

Sve što mi pravimo je sastavljeno od već postojećeg materijala ili je izgrađeno na ranijim idejama. Bog ima sposobnost da stvara jednostavnim izgovaranjem reči, i to ne samo galaksije i životne oblike, već i rešenja na današnje probleme. Bog je kreativan, za nas. Njegova sila je nešto čega želi da budemo svesni i na šta želi da se oslanjamo.

“Velik je Gospod naš i velika je krepost njegova, i razumu njegovom nema mere.“5

„...odakle mi dolazi pomoć?
Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju.“6

Ko je Bog? On prašta.

Mi činimo grehe. Često radimo stvari na naš način umesto na Božiji. On to vidi i zna. Bog neće jednostavno zanemariti takav greh, već je spreman da sudi i osudi ljude za njihov greh. Međutim, Bog prašta i oprostiće nam od trenutka kada započnemo zajedništvo sa Njim. Isus, Sin Božiji, platio je za naše grehe Svojom smrću na krstu. On je ustao iz mrtvih i nudi nam ovo oproštenje.

„Mi smo opravdani u Božijim očima kada poverujemo u Isusa Hrista da ukloni naše grehe. I svi mi možemo biti spaseni na ovaj isti način, bez obzira ko smo ili šta smo učinili... Opravdani smo pred Bogom od onog časa kada poverujemo da je Isus prolio svoju krv, žrtvujući svoj život za nas.“7

Ko je Bog? On je iskren.

Možemo da verujemo u ono što On kaže. Možemo se osloniti na Njegova obećanja. Kada nam Bog obeća oproštenje, večni život, zajedništvo sa Njim...slobodno Mu možemo verovati. Bog nam govori istinu. Isus je ovo naglašavao tako što je mnogo puta rekao: "Zaista, vam kažem…"

Sve što nam Bog otkrije o Sebi, ili o tome kako da živimo na ovoj zemlji, je pouzdana informacija. Istinitije od naših osećanja, misli i zapažanja, Bog je potpuno u pravu i iskren je u onome što kaže. Na svako obećanje koje nam da možemo u potpunosti računati, jer On tako i misli. Možemo Ga držati za reč.

„Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste.”
Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj.”8

"On je štit svima koji se uzdaju u Nj."9

Ko je Bog? On je sposoban.

Da li biste voleli da uvek budete 100% u pravu, u vezi svega? Bog jeste. Njegova mudrost je neograničena. On razume sve elemente situacije, uključujući prošle i buduće događaje koji su povezani sa njom. Ne moramo da Ga obaveštavamo o razvoju događaja, da Ga savetujemo ili ubeđujemo da učini pravu stvar. On će to učiniti, zato što je sposoban za to i Njegovi motivi su čisti. Ako Mu verujemo, On nikada neće pogrešiti, nikada nas neće potkopati ili nas prevariti. Možemo Mu u potpunosti verovati da će učiniti ono što je ispravno, pod svim okolnostima, u bilo kom trenutku.

"Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?"10

“I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti...”11

Ovo je ono što Bog kaže o Sebi. Sledi objašnjenje kako možete započeti zajedništvo sa Bogom još ovog časa: Lično poznavanje Boga.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Evanđelje po Jovanu 10:14,27,28 (2) Heremija 9:23,24 (3) Psalam 145:18 (4) Evanđelje po Mateju 11:28 (5) Psalam 147:5 (6) Psalam 121:1,2 (7) Poslanica Rimljanima 3:22,25 (8) Psalam 119:130,105 (8) 2,Samuelova 22:31 (10) Psalam 27:1 (11) Psalam 25:3


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More