SVIĐA:  
PODELI:  

Ko je Bog?

Ko je Bog? Kakav je On? Šest Božijih karakternih osobina...

Ko je Bog?... On se može upoznati...

Mi možemo upoznati Boga koji je stvorio univerzum u svoj njegovoj veličini i kreativnim detaljima. On nam govori o sebi, međutim ide i dalje od toga. On nas poziva da imamo zajedništvo sa njim, kako bismo lično mogli da ga upoznamo. Ne samo da možemo znati o njemu, mi možemo poznavati njega, prisno.

“Mudri da se ne hvali mudrošću svojom,ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim.
Nego ko se hvali,
neka se hvali tim što razume i poznaje mene da sam ja Gospod koji činim milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori Gospod.” (Jeremija 9:23-24)

Ko je Bog?... On je pristupačan...

Bog nas poziva da razgovaramo sa njim i da ga uključimo u ono što nas brine. Mi ne moramo prvo sebe da dovedemo u red. Niti moramo da budemo pristojni, teološki ispravni ili sveti. On je po prirodi pun ljubavi i prihvatanja kada dođemo k njemu.

„Gospod je blizu svih koji ga prizivaju, svih, koji ga prizivaju u istini.“ (Psalmi 145:18)

Ko je Bog?... On je kreativan...

Sve što mi pravimo je sastavljeno od već postojećeg materijala ili je izgrađeno na ranijim idejama. Bog ima sposobnost da stvara jednostavnim izgovaranjem reči, i to ne samo galaksije i životne oblike, već i rešenja na današnje probleme. Bog je kreativan, za nas. Njegova sila je nešto čega želi da budemo svesni i na šta treba da se oslanjamo.

“Velik je Gospod naš i velika je krepost njegova, i razumu njegovom nema mere.“ (Psalmi 147:5)
„...odakle mi dolazi pomoć?
Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju.“ (Psalmi 121:1-2)

Ko je Bog?... On prašta...

Mi grešimo. Mi često radimo stvari na naš način umesto na Božiji. On to vidi i zna. Bog neće jednostavno zanemariti takav greh, već je spreman da sudi i osudi ljude za njihov greh. Međutim, Bog prašta i oprostiće nam od trenutka kada započnemo zajedništvo sa njim. Isus, Sin Božiji, platio je za naše grehe svojom smrću na krstu. On je ustao iz mrtvih i nudi nam ovo oproštenje.

„Mi smo opravdani u Božijim očima kada poverujemo u Isusa Hrista da ukloni naše grehe. I svi mi možemo biti spaseni na ovaj isti način, bez obzira ko smo ili šta smo učinili... Opravdani smo pred Bogom od onog časa kada poverujemo da je Isus prolio svoju krv, žrtvujući svoj život za nas.“ (Poslanica Rimljanima 3:22,25)

Ko je Bog?... On je iskren...

Nalik osobi koja vam dozvoljava da znate njihove misli i osećanja, Bog nam jasno govori o sebi, jedina moguća razlika je u tome što je on uvek iskren. Sve što nam kaže o sebi, ili o nama, je pouzdana informacija. Istinitije od naših osećanja, misli i zapažanja, Bog je potpuno u pravu i iskren je u onome što kaže. Na svako obećanje koje nam da možemo u potpunosti računati, jer on tako i misli. Možemo ga držati za reč.

„Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste.”
Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj.” (Psalmi 119:130,105)

Ko je Bog?... On je sposoban...

Da li biste voleli da uvek budete 100% u pravu, u vezi svega? Bog jeste. Njegova mudrost je neograničena. On razume sve elemente situacije, uključujući prošle i sadašnje događaje koji su povezani sa njom. Ne moramo da ga obaveštavamo razvoju događaja, da ga savetujemo ili da ga ubeđujemo da učini pravu stvar. On će to učiniti, zato što je sposoban za to i njegovi motivi su čisti. Ako mu verujemo, on nikada neće pogrešiti, nikada nas neće potkopati ili nas prevariti. Možemo mu u potpunosti verovati da će učiniti ono što je ispravno, pod svim okolnostima, u bilo kom trenutku.

“I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti...” (Psalmi 25:3)

Sledi objašnjenje kako možete započeti zajedništvo sa Bogom još ovog časa: Lično poznavanje Boga.

 Imam pitanje…
 Kako započeti odnos sa Bogom…
PODELI:  

TOP