×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Božije postojanje

Gde je Bog?

Gde je Bog? Ljudi kažu: "Pokaži mi Boga." Ali ako je Bog nevidljiv, onda kako On može da se pokaže?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Zamislite dvoje ljudi koji su na ravnom komadu papira. Oni su dvodimenzionalni, imaju visinu i širinu ali ne i dubinu; papir je opseg njihovog sveta. Da li vas mogu videti? Ne. Oni mogu videti samo ono što je na papiru (u njihovom svetu). Oni nemaju percepciju dubine. Sad se pravite da koristite svoj prst da dodirnete papir. Da li vas sada mogu videti? Ne mogu da vas vide u celini, ali mogu da vide vrh vašeg prsta, deo koji je ušao u njihov svet.

Bog je skriven

To je jedna analogija naše situacije sa Bogom. Bog postoji van naših dimenzija. On može da postoji van vremena i prostora koje mi poznajemo. Stoga je jako teško "videti" Ga. Mi smo kao ravni ljudi na dvodimenzionalnom papiru. Ne možemo da vidimo ono što je u trećoj dimenziji. Ali u ovom slučaju, mi egzistiramo u četiri dimenzije (visina, širina, dubina, vreme), a Bog egzistira izvan toga.

Tako da, kako da mi razvijemo odnos sa takvim Bićem? Baš kao što "ravni ljudi" na papiru ne bi mogli da vas znaju osim ako dotaknete papir, tako ni mi ne možemo identifikovati postojanje Boga osim ako nam se On sam ne otkrije. On mora da "dotakne papir" našeg sveta. Bog mora da se spusti u dimenzije.

Otkriveni nevidljivi Boga

Dok proučavamo istoriju čovečanstva, naročito istoriju religija, da li nalazimo bilo koji primer gde je Bog "dotakao papir" našeg sveta? Razmisli pažljivo, da je Božiji "prst" dotakao naš svet u osobi poznatoj kao Isus Hrist. Isus je tvrdio da je Bog1, rekavši da onaj ko je video Njega je video Boga2, rekavši da je On jedina osoba koja je bila došla direktno od Boga u naš svet3, i oprostio ljudima njihove grehe, što samo Bog može uraditi.4 Mnogi drugi odeljci Novoga Zaveta potvrđuju Isusovo božanstvo.5 On je bio Bog koji "postade telo i useli se u nas"6. On je " obličje Boga što se ne vidi".7

Ako smo "ravni ljudi" onda ima smisla da je multidimenzionalni Stvoritelj Bog ušao u naš četvorodimenzionalni svet tako da je postao ljudsko biće. On nam se otkrio. Ali zašto bi Bog to uradio?

Zašto je došao

Ima jedna priča koja se pričala o jednom starom farmeru koji je živeo sam u kolibi. Pored njegove kolibe je bio ambar. Jedne veoma hladne zimske noći, ptice su počele da se razbijaju o prozore njegove tople kolibe, pokušavajući da pobegnu od smrtonosne hladnoće. Tako je stari farmer izašao napolje i otvorio vrata ambara. Bilo je toplo unutar njega. On je mahao rukama i vikao pticama da uđu u ambar, na sigurno. Ali ga ptice nisu razumele.

Tada je starac poželeo da postane jedan od njih. Da je mogao da postane ptica, onda bi ih mogao odvesti u ambar da ne uginu. I u tom trenutku je stari farmer shvatio zašto je Isus bio došao. Mada starac nije mogao da postane ptica, Bog jeste mogao postati čovekom. Tako je i učinio. " Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."8

Da bi otkrili više o Božijem dolasku u naš svet, pogledajte članak radi punog objašnjenja: Mnogo više od slepe vere.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Jovan 8:58, 17:3; (2) Jovan 12:45, 14:9; (3) Jovan 3:13; (4) Marko 2:5; (5) Jovan 1:3,4,18, Jevrejima 1:1-13,Kološanima 1:15-20,2:9, Filipljanima 2:6; (6) Jovan 1:14; (7) Kološanima 1:15; (8) Jovan 3:16


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More