×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Da li bi Bog mogao biti žena?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: "Da li bi Bog mogao biti žena?"

Naš odgovor: Verovatno nije ispravno gledati na Boga kao na ženu, mada Biblija pokazuje Božiju ženstvenu stranu, da tako kažem. Isus je jednom rekao…

"I na Jerusalim koji ubija proroke i kamenuje izaslanike. Koliko sam samo puta hteo da skupim tvoju decu, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, i niste hteli." (Evanđelje po Mateju 23:37)

Takođe, Božija mudrost u Izrekama je personifikovana kao žensko (npr. Izreke 1:20, 8:11, 9:1), ali nam je u Novom zavetu rečeno da je Isus Mudrost Božija (1. Korinćanima 1:24).

Ali, Bog je uglavnom odlučio da se u Bibliji otkrije kao muška ličnost. Biblija je nadahnuta od Boga (2.Timoteju 3:16), i u njoj se Bog uvek naziva „Njega“ ili „On“. Dakle, Bog je želeo da Ga ljudi shvate kao „Njega“ i „On“.

Međutim, u 1. poglavlju 1.Mojsijeve rečeno nam je da je čovek (čovečanstvo; za razliku od „čoveka“) stvoren na sliku Božju, i muško i žensko …

" Tada je Bog stvorio čoveka po svom obličju, stvorio ga je po Božjem obličju - stvorio je muškarca i ženu." (1.Mojsijeva 1:27)

Stoga se ne bismo trebali čuditi ako Bog ima i „muškost“ i „ženskost“ u Sebi, tako da se i muškarci i žene mogu povezati sa Njim. Bog bi se mogao smatrati majčinskim (kvočka), a opet je nazvan i Nebeskim Ocem (kako Ga Sveto pismo često naziva). Bog je i brižan i neguje, a opet je moćan i jak.

Naravno, Bog je toliko iznad nas, da sigurno nije ni muškarac niti žena. Iako smo stvoreni na Njegovu sliku i odražavamo nešto od onoga što On jeste, mi kao ljudi sigurno ne predstavljamo sve ono što Bog jeste. To je kao kada bi umetnik naslikao autoportret, ali je on sam daleko više od svoje umetnosti.

Ono što je izuzetno je to, što je Bog hteo da nam se otkrije. Bog je postao čovekom u liku Isusa Hrista i želi da nas privuče u zajedništvo sa Njim, koje je On sam omogućio. Da biste saznali više o tome, molim vas pogledajte: Lično poznavati Boga.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More