×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Zašto je Isus umro?

Evo koji je najvažniji aspekt Isusove smrti, vaskrsenja i Njegovog raspeća…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Smrt Isusa Hrista raspećem bila je rezervisana za najgore zločince.

U Isusovom slučaju izgledalo je da su svi doprineli. Jevrejske verske vođe, neznabožačka rimska vlada i gomila ljudi zahtevali su Njegovu smrt.

Zašto?

Sve je počelo u malom selu u izraelu, nedaleko od Jerusalima. Sa 30 godina Isus je počeo da podučava ljude o životu i Bogu.

Gomila je bila privučena ka Njemu. Sve u vezi s Isusom bilo je znatno drugačije od vladajućih verskih vođa. S ljubavlju je primao ne samo bogate i moćne, već i prostitutke, siromašne, bolesne i odbačene.

Isus je pozivao ljude da veruju u Njega, govoreći stvari poput ovih: „Ja sam svetlost sveta. Ko za mnom ide, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.”1

Zašto su ljudi slušali Isusa? Zbog onoga što su videli.

" Isus je išao po svim gradovima i selima i učio narod u tamošnjim sinagogama, objavljujući dobru vest o Kraljevstvu i lečeći svaku bolest i svaku slabost."2 Slepi su mogli da vide, hromi da hodaju, a gubavci su se oslobodili gube.

Nahranio je siromašnu gomilu od 4.000 ljudi, od šake riba i vekni hleba. To isto je ponovio sa 5.000 ljudi.

Kada je besnela oluja na moru, Isus je stao i zapovedio vetru i kiši da prestanu, i sve se iznenada smirilo. A ljude u čamcu je obuzeo veliki strah i govorili su jedan drugome: „Ko je ovaj, da ga čak vetar i more slušaju?”3

Nekoliko puta je oživeo mrtvace. Nije ni čudo što su gomile pratile Isusa i da se vest o Njemu brzo širila.

Zašto je onda Isus razapet?

Dok je Isus podučavao gomilu, takođe je bio i kritičan prema vladajućim verskim autoritetima. Oni su se razmetali svojim položajem, insistirajući na poštovanju njihovih zahtevnih rituala, zakona i tradicije.

Isus je ovo rekao o njima: " Oni vezuju teška bremena i stavljaju ih ljudima na pleća, ..."4

I direktno ih izazivajući rekavši: "Licemeri! Isaija je dobro o vama prorokovao kad je rekao: ‘Ovaj narod mi se približava svojim ustima, i poštuje me usnama, ali srce mu je daleko od mene. Uzalud me poštuju, učeći naukama i uredbama ljudskim.’”5

Na primer, jedan od njihovih verskih zakona se ticao zabrane bilo kakvog rada subotom. Zabrana kuvanja, hodanja do određene udaljenosti, nošenja bilo kakvih stvari, itd. Ono je bilo više restriktivno nego za odmaranje.

Na subotnji dan, Isus je izlečio čoveka koji je bio invalid 38 godina. Takođe, Isus je rekao tom čoveku da uzme svoju prostirku i da hoda. Čovek je ustao i prvi put posle 38 godina je mogao da hoda. Fariseji su ga videli i rekli mu: "Subota je i nije ti dozvoljeno da nosiš svoju prostirku “.

Isus je neprestano lečio ljude. Nije se zaustavio u subotu.

Kada su se fariseji suprostavili Isusu zbog toga što je (isceljivao ljude) u subotu, Isus im je rekao: „Moj otac radi do sada, te radim i Ja.“

Rečeno nam je: "Zato su Judejci još više tražili priliku da ga ubiju, jer ne samo da je po njima kršio Subotu nego je i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačavajući se s Bogom."6

Isus je bio jasan u vezi sa Svojim božanstvom.

Isus je rekao da je poznavati Njega zapravo poznavati Boga.7 Videti Njega je zapravo videti Boga.8 Verovati u Njega je zapravo verovati u Boga.9 Primiti Njega je zapravo primiti Boga.10 Mrzeti Njega je zapravo mrzeti Boga.11 Dati čast Njemu je zapravo dati čast Bogu.12

Gledajući kako velike gomile ljudi prate Isusa, jevrejski fariseji i sadukeji su odlučili da se oslobode Isusa i povrate svoj autoritet među ljudima.

Uhapsili su Isusa i doveli Ga pred prvosveštenika koji Ga je upitao: „Jesi li ti Hristos, Sin Blagoslovenoga?”

Tada mu je Isus rekao: „Jesam. I videćete Sina čovečijeg kako sedi s desne strane Silnoga i dolazi s oblacima nebeskim.”13 (To se odnosilo na konačni sud sveta koji je Isus rekao da će izvršiti.)

Prvosveštenik Ga je odmah optužio za bogohuljenje, jer je tvrdio da je Bog. I svi su Mu presudili da zaslužuje smrt.

Pošto jevrejski zakoni nisu dozvoljavali smrtnu kaznu, verske vođe su dovele Isusa pred okupatorsku rimsku vlast i zahtevale smrtnu kaznu. (Tako su i Jevreji i neznabošci učestvovali u Isusovoj smrti.)

Konačnu reč je imao Poncije Pilat, rimski prefekt (guverner) te oblasti. On je verovao da Isusa treba osloboditi. Ali su fariseji i sadukeji raspirili masu do tačke da je ona postala pomahnitala rulja koja je zahtevala da se Isus ubije. Vikali su: „Raspni Ga! Raspni Ga! “ Pilat je postupio po njihovim zahtevima.

Presuda: smrt raspećem, metodom mučenja i ubijanja rimske vlasti.

Isus je znao da će se ovo desiti

Ništa od ovoga nije bilo iznenađenje za Isusa. Mnogo puta, pre Svog raspeća, Isus je govorio Svojim učenicima da će biti uhapšen, pretučen i razapet. Takođe je rekao da će se, tri dana nakon što će biti sahranjen, vratiti u život. Sve što je Isus tvrdio o Svom božanstvu dokazalo bi se fizičkim povratkom u život.

Vojnici su uzeli Isusa, napravili venac od dugih bodlji i utisnuli ga u Isusovu glavu kao lažnu krunu i pretukli Ga.

Zatim su Isusa išibali bičem sa devet krajeva, na čijim su vrhovima bile kosti ili metali. Često je četrdeset udaraca bičem bilo dovoljno da ubije čoveka.

Isusu su zakucali zglobove i stopala na krst na kojem je visio i umirao od sporog gušenja i zatajenja srca. Koplje Mu je bilo zabodeno u bok da potvrdi Njegovu smrt.

Isusova smrt na krstu nije bila samo prirodni ishod Njegovih čuda i Njegovih izjava. Nije našao milost kod njih.

Isus je već dokazao da ima apsolutnu moć nad prirodom, bolestima, čak i smrću. Izlečio je toliko ljudi, čak ih i oživljavao. U svetlu toga, Isus je svakog trenutka mogao da siđe sa krsta.

Ovo je bilo ekvivalentno primeru, da se neko nagne i stavio glavu pod vodu, odlučivši da se namerno utopi iako u bilo kom trenutku ima moć da podigne glavu. Isus je odabrao da umre.

Pre Svog hapšenja, Isus je rekao: " Niko je (dušu) ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem."14 On je to uradio sa svrhom. Bilo je planirano. Namerno.

Zašto je Isus dozvolio Svoje raspeće?

U različitoj meri, ali svi mi delujemo na način koji je suprotan Božjim putevima. Samo brzo pregledajte vesti bilo kog dana ... rasizam, ubistva, seksualno zlostavljanje, laži, pohlepa, korupcija, terorizam, ratovi itd. Kao ljudi imamo odličan način da zabrljamo svoje živote i živote drugih. Bog nas vidi izgubljenima, slepima i pod Njegovom osudom za naše puteve.

Pomislite kako smo zgroženi i ožalošćeni kada čujemo da je neka šestogodišnja devojčica kidnapovana iz porodice zbog seksualnog zlostavljanja. To je toliko vređanje naših moralnih čula, da čak i oni koji se protive smrtnoj kazni mogu pasti u iskušenje.

Pa, sav naš greh je uvreda za svetog Boga. Svi naši gresi Ga rastužuju. Mi ne ispunjavamo ni svoje standarde, a kamoli Njegove. Budimo iskreni, ponekad se i sami sebe gadimo. A, šta tek vidi savršeno sveti Bog?

Bog kaže da je kazna za greh smrt.15 Zbog toga u Starom zavetu vidite Boga kako upućuje Izraelce da jednom godišnje žrtvuju jagnje za oproštaj svojih grehova. Jagnje je umrlo umesto njih. Ali to je bilo privremeno opraštanje. To su morali da rade svake godine.

Kada je Isus došao, prorok Jovan Krstitelj rekao je ovo o Njemu: " Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta."16

Isus je došao da preuzme kaznu za greh čovečanstva, za naš greh, umesto nas. Umesto da umremo i budemo trajno, večno odvojeni od Boga, Isus je platio za naš greh na krstu, kako bi nam moglo biti zauvek oprošteno i da imamo večni život.

Upravo zbog toga je Isus došao, kao naš Spasitelj, da nas spasi od Božje presude, osude i plaćanja našeg greha. Isus je znao za svaki greh koji ste ikada počinili ili ćete učiniti, dok je visio na krstu. Isus je umesto nas preuzeo kaznu za naše grehe.

DaVinčijeva Poslednja večera

Videli ste čuvenu sliku Leonarda da Vinčija „Poslednja večera“ sa Isusom koji je sedeo za dugačkim stolom, a učenici su sedeli pored Njega sa obe Njegove strane. Da Vinči je prikazivao večeru koju je Isus večerao sa Svojim učenicima noć pre nego što je uhapšen i razapet.

Na toj „Poslednjoj večeri“ Isus je rekao Svojim učenicima da će se Njegova krv " proliti za mnoge radi otpuštenja greha."17

Isus, koji nije počinio greh, platio je za naš greh na krstu. Nije fer. Nismo zaslužili da On zauzme naše mesto. Zašto bi to učinio?

Rečeno nam je: " Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas."18

Naš odgovor na Isusovo raspeće

Šta On traži od nas? Da Mu platimo nazad i zaradimo oproštaj? Ne. Nikada ne bismo mogli biti dostojni onoga što je Isus učinio za nas. Ono što traži od nas je vrlo jednostavno ... verovati u Njega. Traži da u svoje ime (lično) prihvatimo Njegovu smrt i da Njegov potpuni oprost prihvatimo kao besplatan poklon.

Čudno, ali mnogi ljudi ne žele ovo da urade. Žele da pokušaju da zarade svoje spasenje. Da zarade svoj put u nebo. Svojim naporima žele da pokažu da su dostojni odnosa sa Bogom. Isus je rekao da će takvi umreti u svom grehu i suočiti se sa sudom, jer odbacuju ono što je On učinio za njih.

Isusov učenik Petar je rekao o Isusu: " Za ovo svedoče svi proroci da će imenom Njegovim primiti oproštenje greha svi koji Ga veruju."19

Ali ne samo oproštaj, već i večni život i bliski, lični odnos s Bogom sada, u ovom životu. Sve je to naše, jer je Isus umro na krstu za nas.

Isus nije samo uzeo kaznu za naše grehe. Uklonio je zid koji je stajao između nas i Boga. Ponudio je mnogo više od oproštaja. Ponudio je pomirenje, potpuno prihvatanje, pun odnos s Njim, kako bismo mogli znati Njegovu ljubav prema nama.

Ovo je kao da bogati milijarder ne samo da otkazuje dug koji mu osoba duguje, već onda i preda celo svoje imanje osobi koja mu nije mogla vratiti.

Večni život, nebo je besplatan dar: " Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem."20

Isus je došao na svet da umre za nas i da nam pruži način da Ga blisko upoznamo. Naša je odluka da li ćemo primiti dar odnosa sa Njim koji nam nudi.

Isus je to sumirao na ovaj način: " Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me."21

Njegova ponuda nama

Svako ko će pozvati Isusa u svoj život i prihvatiti Njegov besplatni dar oproštenja i večnog života, započinje odnos sa Nim koji nema kraja.

Nakon Njegovog raspeća, Isusa su sahranili u grobnicu i postavili su uz Njegov grob obučenu gardu rimskih vojnika. Zašto? Isus je više puta rekao da će tri dana nakon sahrane ustati iz mrtvih. To bi dokazalo sve što je rekao o Sebi.

Tri dana kasnije, grob ke bio prazan. Tada se Isus mnogo puta fizički pojavio učenicima, gomili od 500 ljudi, pojedincima. Svaki od Isusovih učenika prošao je čitav svet objavljujući Isusovo vaskrsenje. Svako je za to stradao, na međusobno različitim lokacijama, tako uvereni u Isusov identitet.

Naša je odluka da li ćemo prihvatiti oproštenje koje nudi, krećući se prema Njemu, moleći Ga da nam oprosti i uđe u naš život.

Jovan izjavljuje u Bibliji: " I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom."22

Isus je izričito tvrdio: " Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život."23

Isusova molitva neposredno pre Njegove smrti je bila: " Oče pravedni! Svet Tebe ne pozna, a ja Te poznah, i ovi poznaše da si me Ti poslao. I pokazah im ime Tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima."24

Da li biste želeli da odmah pozovete Isusa Hrista u svoj život? Evo kako možete.

„Isuse, molim Te da uđeš u moj život. Oprosti mi greh. Hvala što si umro na krstu za mene. Vodi moj život kako želiš. Hvala Ti što si ušao u moj život upravo sada i dao mi odnsos sa Tobom. Amin. “

Ako ste upravo pozvali Isusa u svoj život, Njegovo raspeće znači da ste prihvatili Njegov dar, da vam je oprošteno i da imate večni odnos s Njim. Pogledajte donji link da biste rasli u novom odnosu sa Bogom.

 Upravo sam zamolio/la Isusa da uđe u moj život (slede korisne informacije)…
 Možda bih voleo/la da pozovem Isusa u svoj život, molim vas da mi ovo bolje objasnite…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Evanđelje po Jovanu 8:12 (2) Evanđelje po Mateju 9:35 (3) Evanđelje po Marku 4:41 (4) Evanđelje po Mateju 23:4 (5) Evanđelje po Mateju 15:9 (6) Evanđelje po Jovanu 5:18 (7) Evanđelje po Jovanu 8:19 (8) Evanđelje po Jovanu 12:45; 14:9 (9) Evanđelje po Jovanu 12:44; 14:1 (10) Evanđelje po Marku 9:37 (11) Evanđelje po Jovanu 15:23 (12) Evanđelje po Jovanu 5:23 (13) Evanđelje po Marku 14:61,62 (14) Evanđelje po Jovanu 10:18 (15) Poslanica Rimljanima 6:23 (16) Evanđelje po Jovanu 1:29 (17) Evanđelje po Mateju 26:28 (18) Poslanica Rimljanima 5:8 (19) Dela10:43 (20) Poslanica Rimljanima 6:23 (21) Evanđelje po Jovanu 14:6 (22) 1.Jovanova poslanica 4:16,17 (23) Evanđelje po Jovanu 5:24 (24) Evanđelje po Jovanu 17:25,26


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More