×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Kako je to imati zajedništvo sa Bogom

Ne prolazimo sami kroz život, jer nam nije to određeno. Evo šta nam Bog nudi i kako izgleda odnos sa Njim …

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

J.I. Packer je dobro rekao: „Surovi smo prema sebi ako pokušavamo da živimo na ovom svetu ne znajući za Boga kome pripada ovaj svet i koji upravlja njime.“1

Kada sam bio ateista, želeo sam da pronađem filozofiju, pristup životu koji bi funkcionisao u bilo kojoj situaciji. Mislio sam da ću, ako nađem pravi razlog za život, dovoljno jak cilj ili dobro proveren, izvodljiv pristup, uspeti da se nosim sa bilo čim. Mogao bih biti potpuno sposoban.

Nepokolebljivo sam tragao za tim. Proučavao sam filozofije sve dok ih nisam u potpunosti razumeo, a onda bi ih proveravao u praksi. Testirao sam razne filozofije i smatrao sam da je svaka nerealna ili nedovoljna.

Nisam shvatao da je ono što mi zaista treba jedna druga osoba koja će prolaziti sa mnom kroz život. Neko ko je bez ograničenja, bez neuspeha i sa neograničenom mudrošću koju je bio spreman da podeli sa mnom.

Život jednog mog prijatelja me je naterao da se zamislim. Da li je ipak moguće da postoji Bog?

Posle godinu i po dana temeljnog istraživanja dokaza o postojanju Boga, zamolio sam Ga da uđe u moj život.

Biblija opisuje ono što sam otkrio kao istinu. " Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade."2

Ovde se pominje Hrist, jer je Isus Hrist taj koji donosi ovu promenu. Isus je rekao: " Ja dođoh da imaju život i izobilje."3

Ono što me je najviše iznenadilo dok sam čitao o Isusovom životu u evanđeljima, jeste da sam primetio koliko često - i koliko detaljno - opisuje Svoju ljubav prema nama.

Ono što je započelo kao intelektualna potraga postala je vrlo lična svest da je Bog daleko više od onoga što sam ikada očekivao. Otkrio sam da se Božija ljubav ne zasniva na „ako hoćemo ...“ ili „kada ćemo ...“ Ona ne zavisi od naših postupaka ili toga da li je zaslužujemo. Jer je ne zaslužujemo. On nas voli jer je to u Njegovoj prirodi.

David kaže u psalmima: " Jer je dobrota Tvoja bolja od života...."4 i " Jer je u Tebe izvor životu, Tvojom svetlošću vidimo svetlost."5

Kad započnemo lični odnos sa Bogom, život počinje imati smisla.

Da li Bog može promeniti tvoj život? Da.

Evo samo nekoliko primera ljudi koji su pisali na naš vebsajt:

- Zaista mi je drago što mogu imati poverenja u Boga.

- Sada sam u zajedništvu sa Bogom. Istina je da smo stvoreni da budemo u odnosu sa Njim. Osećam se potpunim.

- Hvala što ste mi otvorili oči i srce da spoznam kako mogu imati odnos sa Gospodom.

- Bila sam ateista i nisam poznavala Hrista sve do pre otprilike 6 nedelja. Moj odnos sa Njim je predivan i na izgradnju. On je skinuo tako mnogo tereta sa mene i nikada nisam bila srećnija u životu, jer Bog je veran i nastavlja da dokazuje Svoju ljubav za mene.

- Puno vam zahvaljujem što ste mi pomogli da otkrijem Boga -- vaš vebsajt je u meni započeo potragu za poznavanjem Boga, iako znam da je Bog bio taj koji me je tražio.

- Polako učim o ovom zadivljujućem Isusu našem Gospodu i Spasitelju. Moram reći da imam strahopoštovanje prema našem Bogu. On je predivan. S lakoćom Ga upoznajem i sa uzbuđenjem izučavam Evanđelje po Jovanu. Ponosna sam što mogu biti sledbenik Isusa Hrista.

- Hvala što ste mi pomogli da nađem Boga i svoje ja.

- Sada znam da mogu doći Bogu kada mi je teško. Ne moram kroz to prolaziti sam ili stalno tražiti nekoga pored sebe kome mogu izliti svoje srce ili pak da se napijem da bi mi bilo lakše. Mogu sa tim doći Bogu.

Dakle, kako se to desilo? I da li se to može dogoditi i vama?

Bog može promeniti vaš život. Neće ga učiniti u potpunosti bez problema. I dalje ćete imati izazove u međuljudskim odnosima, možda finasijske probleme, itd. I nadalje ćete biti ljudsko biće koje živi u ovom našem svetu. I to je daleko od savršenstva.

Međutim, Isus je rekao: " Ja sam videlo svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života."6 Mi ne idemo slepi kroz ovaj život, nego nas On vodi.

On umiruje naš strah. Bez obzira šta se događa, Bogu se može verovati. Isus reče: " Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji." (Jovan 14:27) On je jači od bilo kog problema i prolazi kroz njega sa vama kao vaš najbolji prijatelj.

On menja područja našeg života koja mi ne možemo promeniti. Biblija kaže da u našem životu postoje područja koja nas porobljavaju i koja vladaju nad nama.

Možda ne bismo želeli da se naljutimo, ali ipak izgubimo živce. Možda bismo želeli da budemo velikodušni, ali nam je ipak teško staviti druge ispred sopstvenih potreba i želja. Čak i kada želimo da budemo slobodni, borimo se sa mržnjom prema drugima ili prema sebi, i izgleda da se toga ne možemo nikako otarasiti.

Isus je rekao, kada Njega poznajemo onda: " Poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti."7 On menja način na koji vidimo život, kako razmišljamo o drugima, kako vidimo sebe. Bog je neverovatan i stvarniji nego što biste mogli sada da zamislite.

Da li biste želeli da upoznate Boga na ovaj način?

Bog ima tako iskrenu ljubav prema nama da nam je On sam obezbedio način da Mu se približimo. Ono što stoji na putu ljudima da se povežu sa Bogom jeste naš greh (naše misli ili postupci koje Bog smatra pogrešnima). Ako ste se ikad zapitali zašto deluje kao da vaše molitve idu samo do plafona, možda je upravo to razlog. Naš greh nas razdvaja od Boga, koji je svet.

Posledica greha je smrt. To znači zauvek biti odvojen od Boga zbog svojih greha. Ali, iz Svoje ljubavi prema nama, Isus Hrist, Sin Božiji je umro umesto nas. Isus je uzeo sav naš greh na Svoja ramena dok je voljno umirao na krstu.

Isus je rekao Svojim učenicima: " Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje."8 On je to učinio za nas da bi nam u potpunosti moglo biti oprošteno ... zauvek. Zid greha koji nas je odvajao od Boga sada je nestao.

Odnos sa Bogom je ponuđen svima koji će verovati u Isusa, koji će prihvatiti Božiju ponudu oproštenja.

Ovo postaje dvosmerni odnos, stvarna interakcija sa Bogom.

Religije često postavljaju jednosmerni scenario gde se vi trudite, obožavate Boga, izvodite obrede, poštujete pravila, dokazujete svoju odanost Bogu. Sve je to vrlo savesno, ali nema odnosa.

Nasuprot tome, Biblija jasno predstavlja Boga kao onoga koji vas prihvata i žudi da vas vodi u pravi život koji je unapred isplanirao za vas, u bliskosti sa vama. On nas poziva da Ga upoznamo i da Mu verujemo.

Ljudi plaćaju popriličnu sumu novca za tzv. „životnog trenera“ (ili psihologa). To je osoba koja upoznaje njihov život, raspored, veze, odluke tih osoba i pokušava da ih usmeri u veću produktivnost i zadovoljstvo životom.

Bog nas poznaje bolje nego što životni trener ikad može da nas poznaje. Zna našu prošlost, sadašnjost i budućnost. On je blisko upoznat sa svakim međuljudskim odnosom koji smo ikada imali i njihovim uticajem na naš život. Zna zašto nas je stvorio, sve naše potrebe, područja koja nas rastužuju, aspekte našeg života za koje bismo želeli da ih možemo promenit ali ne možemo.

Religija je ta koja postavlja zahteve. Isus želi da nas uvede u slobodu. Rekao je: " Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji, I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti."9 Izbaviti od čega? Od brige, nedostatka svrhe, straha, mržnje, destruktivnih navika.

Umesto verskih obaveza, Isus nas vodi u životodavni odmor. Isus reče: " Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim."10

Ovaj život nije lak! Ali usred naših briga, postoji moćan Bog kojeg možete poznavati, koji može vašem srcu dati mir i životnu snagu, veću od one koju biste vi sami mogli steći.

I dok razgovarate s Njim i verujete Mu, često ćete videti da Bog reaguje delovanjima u situacijama na mudar i brižan način. Videćete da vas čuje. To ne znači da mi diktiramo Bogu i da On radi sve što mi želimo. Međutim, možemo znati da nas je vrlo svestan i da je sposoban da se brine o nama ako Mu verujemo. Kako budete upoznavali Boga, vaša vera u Njega će da raste.

Isus je rekao: "Svaki koji ide za mnom i sluša reči moje i izvršuje ih, kazaću vam kakav je: On je kao čovek koji gradi kuću, pa iskopa i udubi i udari temelj na kamenu; a kad dođoše vode, navali reka na onu kuću i ne može je pokrenuti, jer joj je temelj na kamenu."11

Odnos sa Njim je toliko vredan.

Kada pozovemo Isusa u svoj život mi primamo Njegovo oproštenje i započinjemo odnos sa Njim koji traje zauvek. Isus nas na ovaj način poziva u zajedništvo sa Sobom. Rekao je: " Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom."12

Ako to želite učiniti, ali niste sigurni kako to pretočiti u reči, ovo vam može pomoći: "Isuse, hvala Ti što si umro za moje grehe. Ti znaš moj život i da mi treba oprost. Molim Te da mi oprostiš upravo sada i uđi u moj život. Želim da Te upoznam na pravi način. Uđi u moj život sada. Hvala Ti što si želeo zajedništvo sa mnom. Amin. "

Bog na vaš odnos sa Njim gleda kao na nešto trajno. Misleći na sve one koji veruju u Njega, Isus Hrist je rekao za nas: " Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje."13

 Upravo sam zamolio/la Isusa da uđe u moj život (slede korisne informacije)…
 Možda bih voleo/la da pozovem Isusa u svoj život, molim vas da mi ovo bolje objasnite…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) J.I. Packer; Poznavati Boga; InterVarsity Štampa, str. 14. (2) 2.Korinćanima 5:17 (3) Jovan 10:10 (4) Psalam 63:3 (5) Psalam 36:9 (6) Jovan 8:12 (7) Jovan 8:32 (8) Jovan15:13 (9) Jovan 8:31-32 (10) Matej 11:28-29 (11) Luka 6:47-48 (12) Otkrivenje 3:20 (13) Jovan 10:27-28


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More