×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Šta znači "verovati" Isusu

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: „Sve ovo zvuči zaista sjajno, ali nikada nisam razumeo/-a šta znači „ verovati Isusu .“"

Naš odgovor: Prvo, verovanje u Hrista znači da se ne oslanjate na sebe, već na Hrista da vas odvede u nebo. Mi ne možemo doći do neba čineći dobra dela tj. stvari za koje mislimo da će nas učiniti prihvatljivima Bogu. Umesto toga, nama je potrebno oproštenje naših greha, shvatajući da je Isus umro za naše grehe. A ono što je On učinio za nas na krstu je jedini način da nam se oproste gresi. Biblija kaže …

  • " Za ovo svedoče svi [starozavetni] proroci da će imenom Njegovim [Isusovim] primiti oproštenje greha svi koji Ga veruju."1

  • "U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove."2

Nakon što se neko pouzda u Hrista za oproštaj svojih grehova, započinje novi život -- " Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade."3 Osoba postaje Hristov sledbenik. A kao Hristov sledbenik, ona se oslanja na Isusa i u drugim oblastima svog života, ne samo za oproštaj grehova.

Na primer, Isus je rekao da je On Učitelj.4 Rekao je Svojim učenicima da će im poslati Svetoga Duha koji će ih naučiti svim stvarima5 i voditi ih u svu istinu.6 Bog uči osobu Svojim putevima i Svojoj istini. U pogledu naših vrednosti i ponašanja, On u našem razmišljanju čisti stvari koje nisu u redu i pokazuje nam šta je ispravno iz Njegove perspektive. Ovo je još jedan način na koji nas Bog voli.

On je taj koji zna svu istinu i želi da svoj život gradimo na Njegovoj istini. Isus je rekao …

  • " Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer beše utvrđena na kamenu."7

  • " Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji, I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti."8

  • " Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim."9

Najvažniji deo sledbeništa Isusa Hrista je učenje od Njega. Oslanjajući se na Hrista kao našeg Učitelja, On nas vodi u novi život koji je prema Njegovoj volji i koji je u skladu sa istinom. Pokazuje nam kako da živimo, čak će nas voditi i kako da se molimo. Kada naučimo šta On želi od nas, onda se oslanjamo na Njegovu snagu i silu (Duh Sveti) da bi činili te stvari.

U sleđenju Hrista je sve u tome da se oslanjamo na Njega. Rekao je Svojim učenicima: " Ja sam čokot a vi loze; i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa."10

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Dela 10:43 (2) Efežanima 1:7 (3) 2.Korinćanima 5:17 (4) Jovan 13:13-14 (5) Jovan 14:26 (6) Jovan 16:13 (7) Matej 7:24-25 (8) Jovan 8:31-32 (9) Matej 11:28-29 (10) Jovan 15:5


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More