×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Ko je Sveti Duh?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: „Ko je ili šta je Duh Sveti? Video sam to ime na nekoliko mesta na vašem sajtu.“

Naš odgovor: Sveti Duh je stvarna osoba koja je došla da boravi unutar istinitih Isusovih sledbenika nakon što je Isus vaskrsao iz mrtvih i uzneo se na nebo (Dela 2). Isus je rekao svojim učenicima:

„I ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da bude s vama zauvek: Duha istine kog svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji I u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama“ (Jovan 14:16-18)

Sveti Duh nije maglovita, eterična senka, niti je bezlična sila. On je osoba u svakom pogledu jednaka Bogu Ocu i Bogu Sinu. Smatraju ga trećim članom Božanstva. Isus je rekao apostolima:

„I pristupivši Isus reče im govoreći: „Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.“ (Matej 28:18-20)

Bog je Otac, Sin i Sveti Duh. I svi božanski atributi koji se pripisuju Ocu i Sinu, jednako se pripisuju i Svetom Duhu. Kada se osoba ponovo rodi i kroz veru primi Isusa Hrista (Jovan 1:12-13; Jovan 3:3-21), Bog obitava u toj osobi kroz Duha Svetoga (1.Kor. 3:16). Duh Sveti ima intelekt (1.Kor. 2:11), emocije (Rim. 15:30), i volju (1.Kor. 12:11).

Primarna uloga Duha Svetog je da „svedoči“ za Isusa Hrista (Jovan 15:26, 16:14). On govori ljudskim srcima istinu o Isusu Hristu. Sveti Duh takođe dela kao učitelj hrišćana (1.Kor. 2:9-14). Otkriva im Božju volju i istinu. Isus je rekao učenicima...

“A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.” (Jovan 14:26)

“A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.” (Jovan 16:13)

Duh Sveti je darovan da živi u onima koji žive u Isusa, kako bi proizveo Božji karakter u životu vernika. On će u naše živote ugraditi ljubav, radost, mir, strpljenje, ljubaznost, dobrotu, vernost, nežnost i samokontrolu onako kako mi to ne možemo. (Gal. 5:22-23). Umesto da pokušavamo da budemo ispunjeni ljubavlju, strpljivi, ljubazni, Bog od nas traži da se oslonimo na Njega da proizvede te osobine u našim životima. Zato je hrišćanima rečeno da hodaju po Duhu (Gal. 5:25) i ispunjavaju se Duhom (Efescima 5:18). A Sveti Duh osnažuje hrišćane da obavljaju dužnosti služenja koje promovišu duhovni rast među hrišćanima (Rim. 12; 1Kor. 12; Ef. 4).

Sveti Duh takođe obavlja funkciju i za nehrišćane. On ubeđuje ljudska srca u vezi sa Božjom istinom koja se tiče naše grešnosti – da nam je potreban Božji oproštaj; koliko je Isus pravedan – umro je umesto nas, radi naših greha; i konačan Božji sud nad ovim svetom i svima koji ga ne poznaju (Jovan 16:8-11). Sveti Duh nam privlači srce i um, zove nas na pokajanje i da se okrenemo Bogu radi oproštaja i novog života.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More