×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Ima li razlike između katolika i hrišćana?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: "Postoji li razlika između biti katolik i biti hrišćanin?"

Naš odgovor: Ima mnogo hrišćanskih denominacija i crkava : Katolička, Pravoslavna, Prezbiterijanska, Metodistička, Baptistička, Luteranska, i dr. Članstvo u bilo kojoj od njih ne određuje da li je osoba hrišćanin.

Pravo pitanje je da li osoba u sebi ima Isusa Hrista koji živi u njemu ili njoj ... zapravo, ima li lični odnos sa Bogom.

U Evanđelju po Jovanu, nam je rečeno: „svima koji su ga primili [misleći na Isusa], onima koji su verovali u njegovo ime dao je pravo da postanu deca Božja“.1 Zašto moramo postati deca Božija? Jer nam je Bog pre toga bio dalek. Možda znamo da Ga ima. Možda znamo da treba da Ga obožavamo. Možda čak znamo da je On taj kome se trebamo moliti u vremenima potrebe i nevolje. Ali postoji distanca koje smo svesni, i to je zbog našeg greha.

Dok živimo i dišemo, pogodite šta, grešićemo. Radićemo stvari na naš način umesto na Božiji. Ali naš greh ne mora ostati prepreka između nas i Boga. Evo kako da je se rešimo.

Biblija kaže da postoji kazna za greh i ona može biti veća nego što biste očekivali. Kazna za greh je smrt. To nije kazna samo za "velike" grehe poput ubistva. To je Božiji sud protiv bilo kojeg greha i protiv svih grehova. Biblija kaže: „ Jer je plata za greh smrt...“2 Da ne bismo morali da umremo večno odvojeni od Boga zbog svog greha, Isus je umro umesto nas. U potpunosti je platio naš greh i nudi nam potpuni oproštaj. Ne privremeni. Čak i za grehe koje ćemo tek počiniti u budućnosti, možemo već sada imati Njegovo oproštenje, jer je Isus umro za sav naš greh. Odmah možemo započeti blizak, lični odnos s Njim, jer će barijera greha nestati. To nije zato jer smo postali savršeni i više ne grešimo. Nego zato što nam je oprošteno jer verujemo da je Isus umro za naše grehe, umesto nas.

" Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju, I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista."3

Kada primimo Isusa Hrista u svoj život, Bog nas proglašava „nevinima“ i kaže da smo sada „u miru s Njim“. Naš odnos sa Bogom započeo je na stvaran način, tako da nam Bog više nije „tamo negde“, nego znamo da On živi u nama. Imamo oproštaj od Boga, odnos sa Njim. „Jer plata za greh je smrt, a besplatan dar Božiji je večni život u Hristu Isusu, našem Gospodu.“4

Ako želite da budete sigurni da imate lični odnos sa Bogom, da su vam gresi oprošteni i da više nema barijere između vas i Boga, pogledajte objašnjenje kako to možete imati upravo sada: Lično poznavati Boga.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomene: (1) Jovan 1:12 (2) Rimljanima 6:23 (3) Rimljanima 3:23-24 (4) Rimljanima 6:23


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More