SVIĐA:  
PODELI:  

Da li si hrišćanin ako pripadaš nekoj crkvi?

Naš odgovor: Postoje mnoge hrišćanske denominacije i crkve: Pravoslavna, Katolička, Prezbiterijanska, Metodistička, Baptistička, Luteranska, i tako dalje. Ako je neko član jedne od njih to ne znači da je ta osoba hrišćanin.

Pravo pitanje je da li Isus Hrist živi u toj osobi kao pojednicu... da li ta osoba zaista ima lično zajedništvo sa Bogom.

U Evanđelju po Jovanu, rečeno nam je: „A onima koji su ga [odnosi se na Isusa] primili, dao je moć da postanu Božija deca.“1 Zašto mi moramo da postanemo deca Božija? Zato što će nam do tada Bog biti dalek. Možda ćemo znati da je on tu. Možda ćemo znati da bismo trebali da ga slavimo. Možda ćemo čak znati da je u trenucima potrebe on taj kome treba da se molimo. Ali postojaće distanca koje smo svesni i koja je posledica našeg greha.

Ipak, dokle god smo živi i dišemo mi ćemo grešiti. Radićemo stvari po našem umesto na Božiji način. Ali naš greh ne mora da ostane prepreka između nas i Boga. Evo i kako.

Biblija kaže da postoji kazna za greh, i ona može biti veća nego što očekujete. Kazna za greh je smrt. To nije kazna samo za grehe kao što je ubistvo. To je Božiji sud nad bilo kojim i nad svakim grehom. Biblija kaže, „Jer plata za greh je smrt...“2 Da mi ne bismo morali da umremo i budemo večno razdvojeni od Boga zbog našeg greha, Isus je umro umesto nas. On je u potpunosti platio naše grehe. I nudi nam potpuno oproštenje. Ne privremeno oproštenje. Čak i za grehe koje ćemo počiniti u budućnosti, već sada možemo primiti njegovo oproštenje, zato što je Isus umro za sve naše grehe. Istog trenutka možemo započeti blisko, lično zajedništvo sa njim, s' obzirom da je ta prepreka greha sada uklonjena. Mi ne postajemo savršeni i bezgrešni. Ali nam postaje oprošteno kada uvidimo da je Isus umro za naše grehe, umesto nas.

„A opet sada Bog nas kroz svoju milostivu dobrotu proglašava nedužnima. On je to učinio kroz Hrista Isusa, koji nas je oslobodio uklonivši naše grehe. Jer Bog je poslao Isusa da preuzme kaznu za naše grehe i time zadovolji Božiji gnev protiv nas. Postajemo pravedni pred Bogom kada poverujemo da je Isus prolio krv, žrtvujući svoj život radi nas.“3

Kada primimo Isusa Hrista u svoje živote, Bog nas proglašava „nedužnima“ i kaže da smo sada „pravedni pred Bogom.“ Naše zajedništvo sa Bogom započinje na jedan pravi način, kada više nismo svesni da je Bog "tamo negde," već znamo da on živi u nama. Imamo Božije oproštenje i zajedništvo sa njim. „Jer plata za greh je smrt, a Božiji milosni dar je večni život u Hristu Isusu, našem Gospodu.“4

Ako biste želeli da budete sigurni da imate lično zajedništvo sa Bogom, da su vam gresi oprošteni, i da više ne postoje nikakve prepreke između vas i Boga, ovde ćete naći objašnjenje kako to možete dobiti još sada: Poznavati Boga lično.

 Imam pitanje…
 Kako započeti odnos sa Bogom…

(1) Evanđelje po Jovanu 1:12 (2) Poslanica Rimljanima 6:23 (3) Poslanica Rimljanima 3:23,24 (novi bukvalni prevod) (4) Poslanica Rimljanima 6:23

PODELI:  

TOP