×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Kakva je razlika između Isusa i svetskih religija?

Šta je to što možemo naći u Isusu, a ne možemo naći na drugom mestu…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Hajdemo na kratko da pogledamo neke od glavnih strana Isusa Hrista, koje su sušta suprotnost onome što se nalazi u svetskim religijama.

1. Isus Hrist teži da ostvari zajedništvo sa vama. Da li ste ikada bili u nekoj vezi gde ste uvek Vi bili ti koji preuzimaju inicijativu? One su zamarajuće i uglavnom ne traju dugo. Najbolji prijatelji su oni koji uživaju jedno u drugom toliko da podjednako ulažu vreme u ostvarivanju tog zajedništva. Za razliku od religija koje pokušavaju da dosegnu do njihovog Boga, sa Hristom vidimo Boga koji doseže do nas. Isus Hrist je rekao zašto je došao: „da imaju život i to život u izobilju.“ On je došao da nam da večni život sa njim, onima koji će poverovati u njega.

2. Isus je tvrdio da je on Bog. Ni jedna ključna ličnost neke svetske religije nije nikada tvrdila za sebe da je Bog.

3. Isus je živeo savršenim životom i pokazao je svoj božanski karakter kroz čuda koja je činio... Isceljujući slepe, utišavajući razbesnelu oluju na moru, podižući ljude iz mrtvih, obezbeđujući hranu za hiljade ljudi u jednom trenu... Svetske religije imaju vođe koje su davale interesantne poruke, ali niko od njih nije pokazao svoje čudotvorne moći kao što je to Isus činio. Isus je rekao: „Sve ako meni i ne verujete, verujte delima da uvidite i spoznate da je Otac u meni i da sam ja u Ocu.“

4. U mnogim svetskim religijama ljudi se bičuju radi svojih greha ili prolaze kroz duge rituale žrtvujući sebe. Isus nam nudi oproštenje zato što je kao Bog on platio za naše grehe umesto nas. „Bog svoju ljubav prema nama pokazuje ovako: dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas.“ Na krstu, Isus je poneo sve naše grehe umesto nas i platio za njih.

5. Isus je ustao iz mrtvih tri dana posle raspeća. Mnoge religije govore o reinkarnaciji. Isus je, u više navrata, govorio drugima da će ga razapeti, a da će zatim, posle tri dana vaskrsnuti iz mrtvih. Isus je želeo javno da dokaže bez ikakve sumnje svoj božanski karakter. Rimske vlasti su bile svesne toga, pa su postavile izvan grobnice rimsku stražu, koja se sastojala od 11 do 14 vojnika, i zapečatile je rimskom oznakom upozoravajući ljude da se drže podalje odatle. Ipak, tri dana kasnije njegovo telo je nestalo iz grobnice a Isus se pojavio živ pred više od 500 ljudi. Ni jedna svetska religija nije tvrdila da je njihova centralna ličnost ustala iz mrtvih niti je rekla da će to ikada učiniti.

6. Poruka Biblije je jedinstvena. To nije skup poetskih, nevezanih ideja. Biblija otkriva Boga i njegov plan za naše živote. Ona je zabeležila za nas činjenicu da je u prošlosti nešto krenulo naopako i da je veza koju smo imali sa Bogom prekinuta. Ona nam kaže kako možemo da obnovimo taj odnos i koje su prednosti ako to učinimo. Kao sažetak toga šta Biblija govori o ovome pogledajte: Lično poznavanje Boga.

Ovo su samo neke od razlika koje se tiču Isusa Hrista. Da biste dobili više informacija o svetskim religijama, molimo vas pogledajte članak Povezivanje sa božanskim.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More