×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Kakav je raj? Da li zaista postoji?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: Da li raj zaista postoji? Kakav je raj i gde se nalazi? Da li ću tamo videti svu svoju rodbinu i prijatelje koji su umrli?

Naš odgovor: Da, raj zaista postoji.

Ono što većina ljudi naziva „rajem“ je zapravo večni grad koji Biblija naziva „Novim Jerusalimom“ (Otkrivenje 21:2). Večni grad je opisan na sledeći način:

„Evo Božiji šator je sa ljudima i Bog će prebivati među njima. Oni će biti njegov narod i sam Bog će biti s njima. On će im obrisati svaku suzu iz očiju i više nikad neće biti smrti, ni jada ni jauka, ni bola više neće biti jer je prošlo ono što je bilo pre.“ Tada reče onaj koji sedi na prestolu: „Evo sve činim novo!““ (Otkrivenje 21:3-5)

Novi Jerusalim će biti večni dom Božijem narodu. Za ovo mesto Biblija kaže da „ništa nečisto neće ući u njega, niti iko ko čini nešto odvratno i lažno, nego samo oni koji su upisani u (Isusovu) Knjigu života“ (Otkrivenje 21:27).

Rečeno nam je da će svi ljudi doživeti telesno vaskrsenje iz mrtvih, i pojaviće se pred Hristovim sudom (Otkrivenje 20:11-13). Iako je Isus prvobitno došao na zemlju kao Spasitelj, on će sada sedeti kao Sudija. Oni, čija imena se ne nalaze u njegovoj Knjizi života biće bačeni u Ognjeno jezero (Otkrivenje 20.14-15).

Ta ideja da će svi ići u raj i da će tamo naći svoje rođake uopšte nije biblijska ideja. Isus je rekao da samo oni koji veruju u njega će naći život, zato što „Niko ne dolazi k Ocu, osim kroz mene" (Jovan 14:6). U Otkrivenju 7:9 rečeno nam je da će u raju biti mnoštvo ljudi iz svakog plemena, jezika, naroda i narodnosti koji će imati večni život zbog njihove vere u Isusa. Oni koji su odbacili Boga neće biti sa njim.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More