×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Da li je Isus bio oženjen?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Naš odgovor: „Da Vinčijev kod“ tvrdi da je postojao brak između Isusa i Marije Magdalene, ali nema poznatih istorijskih činjenica na kojima bi se ta tvrdnja zasnivala. Den Braun je pozajmio ovaj koncept iz druge izmišljene priče, „Sveta krv, sveti gral“, objavljenog 80-ih godina prošlog veka. Ova tvrdnja svakako deluje dramatično i zabavno. Međutim, ne pominje se nigde u Evanđeljima ili drugim spisima Novog zaveta, koji je naš najpouzdaniji istorijski izvor.

Tri novozavetna Evanđelja napisana su 20-40 godina od Isusove smrti, a Evanđelje po Jovanu 20 godina posle njih. Pavlova pisma uključena u Novi zavet napisana su u periodu od 36 godina nakon Isusove smrti, pošto je Pavle takođe bio Isusov savremenik. Nijedan od ovih dokumenata ne pominje ništa o Isusovom braku.

Čak ni spisi nastali vek ili dva nakon Isusa, a koje Da Vinčijev kod pominje kao „druga evanđelja“ ne pominju da je Isus bio oženjen. Ti spisi koriste imena Isusovih savremenika, iako oni nisu zaista njihovi autori. Petar nije napisao Evanđelje po Petru, niti je Juda napisao Evanđelje po Judi, niti je Toma napisao... uostalom, shvatili ste.

„Da Vinčijev kod“ pominje Evanđelje po Filipu, još jedan gnostički spis datiran između 180. i 250. godine naše ere, a možda i kasnije. Oslanjajući se na ovaj tekst, film tvrdi da bi aramejska reč „pratilja“ mogla značiti „supruga“ kada opisuje odnos između Isusa i Marije Magdalene. Međutim, čak ni Evanđelje po Filipu nije napisano na aramejskom, već na koptskom, te je koristilo grčku reč koinonos govoreći o Mariji Magdaleni, a ta reč se uvek odnosi na prijatelja, saradnika, ne na supružnika.

Dakle, radi se o dobrom načinu snimanja filma, koji unosi zagonetku i dramu u priču. Ali istorijske osnove nema.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More