×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Odnosi

Gej, lezbejska, Božija ljubav

Biti homoseksualac - Ako si LGBT, vidi kako ti Bog i Njegova ljubav žele dobrodošlicu…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pisac: Marilyn Adamson

Život često zahteva određene kvalifikacije. Da bi dobili vozačku dozvolu, morate da položite test. Da bi našli određeni posao, morate pokazati da imate kvalifikacije zbog kojih bi zaslužili da dobijete taj posao.

Ako "A", onda "B". Dokažite da ste vredni. Dokažite da ste kvalifikovani. Dokažite da ste "prihvatljivi".

U kom trenutku možete da znate da vas Bog u potpunosti prihvata?

Za razliku od bilo čega drugog sa čime ste se susreli, odnos sa Bogom ne počinje tako da vi popunjavate obrazac tipa "Prihvati me jer..."

On počinje sa Bogom koji kaže: "Prihvatam te." "Želim ti dobrodošlicu."

Bilo da si gej, lezbejka, biseksualac, transrodni ili imaš pitanja, Bog nije tvoj neprijatelj. Ako već nisi započeo zajedništvo sa Njim, Bog želi da ga započne sa tobom. On ga nudi bilo kome i svima.

U Pismu ćete videti samo jednu grupu koja je u svakoj prilici ljutila Isusa...religiozni samopravednici.

Isus se činio opušten sa svima drugima, uključujući prostitutke i kriminalce. Međutim, religiozna elita je iritirala i rastuživala Isusa. On ih je video kao osuđivačke, arogantne, bez ljubavi i licemerne.

Možda vidite ove reči i odmah pomislite na one religiozne ljude koji su bili prema vama neljubazni, grubi ili osuđivački. Da li to predstavlja Isusovo srce? Ne. Isus je rekao da volimo svoje bližnje kao sami sebe. Kako bi se neljubazni komentari uklapali u ovo? Ne baš najbolje.

Ovo je Isusovo srce otkriveno. Rekao je: "Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim."1

Kao homoseksualac, da li ste ikada imali priliku da ozbiljno uzmete u obzir Isusa?

Kao nijedna druga osoba koja je ikada živela, Isus vam može objasniti život...kako da iskusite život obilnije. On je Stvoritelj svega što postoji, pa ipak je postao čovekom, tako da bi Ga mogli poznati, poznati Boga.

Jovan, jedan od Isusovih prijatelja, je komentarisao o Isusu: "I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću. Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista."2

"Milost" nije reč koju često koristimo. Ona znači Božiju ljubaznost prema nama, bez da smo je zaradili. Isus nam nudi oboje, Svoju ljubaznost i istinu, da nas vode kroz ovaj često zbunjujući život.

Nekada sam se pitala šta je potrebno da bih bila prihvaćena od strane Boga. Verovatno ćete biti zadivljeni kao što sam to bila i ja. Evo:

" Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj. Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime Jedinorodnog Sina Božijeg."3

Razumete li? "Koji Njega veruje". Bilo ko, ko veruje u Njega ima večni život. Bilo ko, ko veruje u Njega je spašen kroz Njega. Bilo ko, ko veruje u Njega nije osuđen.

To je ono što On traži od nas...da verujemo u Njega.

Jovan je rekao o Isusu: "K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše. A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,"4

On nije bio samo prorok ili učitelj ili religiozni vođa. Isus je rekao da je poznati Njega zapravo poznati Boga. Verovati u Njega je bilo verovati u Boga. To je ono što Ga je odvelo do Njegovog raspeća. Oni su Ga optužili za bogohuljenje. Narod je govorio da Isus " Ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu."5

On je ponudio dokaz. Isus je već učinio ono što nijedan čovek nije mogao, u momentu je izlečio slepe, one koji nisu mogli hodat ili su se borili sa bolestima.

Ipak, Isus je išao daleko iznad toga. U brojnim prilikama je govorio da će biti uhapšen, prebijen i razapet...i da će posle tri dana vaskrsnuti iz mrtvih. To je prilično čvrst dokaz. Ne kasnija reinkarnacija, ne mistično "videćete Me u vašim snovima". Ne. Tri dana nakon što će biti sahranjen, On će ustati iz mrtvih.

Rimljani su znali za ovo, tako da su postavili celu gardu vojnika kod Isusovog groba.

Međutim, tri dana nakon što je bio mučen i ubijen na krstu, Isus je fizički ustao iz groba. Njegovog tela nije bilo i samo je posmrtna odeća, u kojoj je bio sahranjen, ostala. Isus se mnogo puta fizički pojavio u narednih 40 dana. To je započelo hrišćansku veru. On je dokazao da je sve ono što je tvrdio da jeste...Bog u telu, jednak Bogu Ocu.

Isus je bio jasan uvezi toga: "Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu, Da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ko ne poštuje Sina ne poštuje Oca koji Ga je poslao. Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život."6

Možda razmišljate: "Važi. Večni život je dobra stvar. Ali šta je sa sada, u ovom životu?"

Možete proći kroz ovaj život znajući da vas Bog voli.

Svako žudi da bude voljen. Ljudska ljubav je važna. Ipak, svaka osoba koja vas voli, voli vas na nesavršen način, jer su ljudi nesavršeni.

Ali Bog je sposoban da vas voli savršeno. On nas voli jer je to u Njegovoj prirodi i to se nikada ne menja niti prestaje.

Svi smo mi zabrljali. Svi smo pobdbacili da ispunimo sopstvene standarde, a kamoli Božije. Ali Bog nas ne prihvata na osnovu našeg dostignuća. On nas prihvata ako ćemo jednostavno da verujemo u Njega, dođemo Mu, pozovemo Ga da bude Bog u našim životima.

Ovako Isus opisuje kada imamo zajedništvo sa Njim:

" Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj. Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama."7

Šta se dešava kada prihvatite Njegovu ponudu? Šta se dešava ako započnete zajedništvo sa Bogom?

Bilo koji značajan međuljudski odnos koji ste imali u svom životu je imao uticaja na vas, bilo pozitivan ili negativan. Zar ne? To je istina za svakoga. Što je odnos bio važniji, to je imao veći uticaj.

Znači, ima smisla da će poznavanje Boga biti značajan odnos. On će voditi vaš život u skladu sa Njegovom ljubavlju i željama za vaš život. Vi i na dalje donosite odluke. Zadržavate svoju slobodnu volju. On neće preuzeti vaš život, prisiljavajući vas da delujete kako On želi. Ipak, dubinski me je impresionirala Njegova mudrost, Njegova ljubaznost i način na koji gleda na ljude i život.

Bog se neće usredsrediti na ono što društvo nalaže. Bog, koji je stvorio svemir, zaista ne treba društvo da Ga vodi, zar ne? Sviđa mi se to. To smatram oslobađajućim.

Evo šta je Bog učinio u mom životu, kada sam započela odnos sa Njim.

Bila sam ateista. Verovanje u Boga, čitanje o Njemu u Bibliji su bile velike promene u mom životu. Zapravo, to je bilo kolosalno.

Par meseci nakon što sam zamolila Isusa da dođe u moj život, moja najbolja prijateljica me je pitala: "Da li si primetila promenu u tvom životu?" A ja sam pitala: "Kako to misliš?" Ona je rekla: " U poslednje vreme mogu da delim stvari sa tobom a da ti pri tom ne praviš šale. Deluje mi da me stvarno slušaš."

Malo sam se postidela. Mislim, tu je moja najbliskija prijateljica koja mi govori da se konačno ponašam kao pristojno ljudsko biće i da je slušam!

(Ona je bila toliko zadivljena sa onim što je primetila u mom životu, da je i sama odlučila da zamoli Isusa da uđe u njen život.)

Evo šta mislim šta mi se dešavalo u životu.

Kada sam započela odnos sa Bogom, postala sam veoma svesna Njegove ljubavi za mene. To me je stvarno iznenadilo. Stvari o kojima bih čitala u Bibliji su mi bile kao lične poruke od Boga za mene o tome koliko mnogo me voli. (Odrasla sam misleći da je Bog prilično besan na nas, jer nismo dovoljno dobri.) Tako da je za mene bilo zadivljujuće - da nas Bog voli.

I pretpostavljam da je Bog susreo moju emocionalnu potrebu za ljubavlju na tako dubokom nivou, da sam postala emocionalno sigurnija osoba. Počela sam razmišljati i brinuti o drugima više nego o samoj sebi. I očigledno sam postala bolji i brižniji slušač. Takođe sam otkrila opadanje rasne netrpeljivosti u kojoj sam odgajana.

Isus nam daje obećanje, kako Mu dopuštamo da nas uči i vodi: " I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti."8

Kada započnete odnos sa Bogom, možda ćete videti promene u vašim stavovima ili u šta polažete nadu ili u načinu kako posmatrate druge ili kako provodite vreme. Samo Bog zna. Ali kako Ga upoznajete, On će uticati na vaš život. Pitajte bilo koga ko sledi Isusa, i reći će vam kako upoznavanje Njega utiče na njihov život.

On teži da nam da veću želju da odaberemo Njegove puteve. Kako On to čini je neočekivano. To nije kao da vam On da novi komplet zapovesti koje morate da sledite. To nije u sopstvenom naporu ili da izvodite za Boga. I to nije religijsko posvećenje. To je odnos, blisko prijateljstvo sa Bogom. To je da vas Bog lično vodi i naučava o Sebi i životu. On ulazi u naše živote kada Ga pozovemo unutra. On deluje na naše živote iznutra, u srcu.

Isus vam nudi više od života. Znate kako veze, poslovi, sportovi, zabava...sve to imaju sjajne trenutke, ipak ispunjenost je često prolazna. Zadovoljstva proizišla iz njih nas ne drže ispunjenima. I ništa na svetu i neće.

Mi imamo konstantnu žudnju za nečim što traje i šta je pouzdano. Isus je rekao: " Ja sam hleb života: Koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti."9 Svoju izjavu završava sa: " koji dolazi k meni neću ga isterati napolje."9 Godinama sam tragala za filozofijom života koja će uvek da funkcioniše, u bilo kojoj situaciji. Kada sam upoznala Boga, moja potraga se završila. Našla sam da je On dostojan poverenja.

Vaš odnos sa Njim će izgledati drugačije od odnosa drugih ljudi sa Njim. Vi ste pojedinac sa jedistvenim iskustvima, mislima, interesovanjima, snovima, potrebama. Pročitajte evanđelja i videćete da se Isus ophodio prema pojedincima...kao prema pojedincima.

U ovom trenutku sam zabrinuta da vam pokazujem samo pozitivni aspekt poznavanja Boga.

Odnos sa Bogom nije garancija da ćete biti zaštićeni od teških stvari u životu. Možda prolazite kroz stres zbog finansija, tešku bolest, nesreće, zemljotrese, bol zbog veze, itd

Nema sumnje da li ima patnje u ovom životu. Možete da prolazite sami kroz nju. Ili možete biti sigurni u Božiju ljubav, prisutnost i bliskost usred nje.

Evo još jedan oprez. Možda vas On vodi na neke zaista izazovne poteze, na ličnu žrtvu, da bi brinuli za druge.

Većina Isusovih učenika (i mnogi Isusovi sledbenici danas) su prolazili kroz strašne patnje. Na primer, Pavle je često bio hapšen i nebrojeno puta isprebijan šipkama i šibama. Jednom ga je skoro na smrt kamenovala besna gomila. Nekoliko puta je doživeo brodolome, bio mnogo dana bez hrane i često je bežao spasavajući svoj život.

Jasno, Isusovi sledbenici nisu živeli lak život. Ipak, Pavle i drugi vernici su ostali neuzdrmano uvereni u Božiju ljubav za njih.

Pavle piše: " Ali u svemu ovome pobeđujemo Onog radi koji nas je ljubio. Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem."10

Vi ne planirate vaš put. Ako ste gej, lezbejka, biseksualac, transrodni ili se pitate uvezi vaše seksualnosti...ako želite da Mu dozvolite, Isus će voditi vaš život. I to je bolje nego što možete da zamislite. Isus je rekao: " Ja sam videlo svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života."11

Evo kako upravo sada možete započeti odnos sa Bogom.

Šta god da ste uradili u svom životu, Isus vam nudi Njegovo potpuno oproštenje. Naš greh nije samo previđen. Bio je isplaćen kroz Isusa na krstu, gde je žrtvovao Sebe umesto nas.

Da li se ikada iko žrtvovao zbog vas? To je ono šta je Isus učinio do krajnjeg stepena. On vas toliko jako voli. Nudi vam da uđe u vaše srce i uspostavi odnos sa vama.

Da li biste voleli da upoznate Boga? Ohrabrila bih vas da Ga pustite u vaš život, ako još niste. On kaže da je TO odnos koji nas zadovoljava. Nikada nam nije bilo određeno da prolazimo kroz ovaj život bez Njega.

Možete da razgovarate sa Njim koristeći bilo koje reči koje želite. Ako vam treba pomoć, evo šta na primer možete reći:

" Isuse, verujem u Tebe. Hvala Ti što si umro za mene i što mi nudiš zajedništvo sa Tobom. Želim da Ti budeš Bog moga života, da Te poznajem, iskusim Tvoju ljubav upravo sada, i molim Te da vodiš moj život."

 Upravo sam zamolio/la Isusa da uđe u moj život (slede korisne informacije)…
 Možda bih voleo/la da pozovem Isusa u svoj život, molim vas da mi ovo bolje objasnite…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomene: (1) Matej 11:28-29 (2) Jovan 1:16,17 (3) Jovan 3:16-18 (4) Jovan 1:11,12 (5) Jovan 5:18 (6) Jovan 5:22-24 (7) Jovan15:9-12 (8) Jovan 8:32 (9) Jovan6:35,37 (10) Rimljanima 8:37-39 (11) Jovan 8:12


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More