×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Zašto obožavati Boga koji dozvoljava užasne stvari?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pitanje: "Zašto obožavati Boga koji dozvoljava užasne stvari, kao što je silovanje deteta?"

Naš odgovor: Verovatno nema većeg nasilja od silovanja deteta. To žrtvu razara na više načina. Kada se postepeno pomiri sa tim, bes postaje opravdan. I ne postoji nikakvo obrazloženje za ovakva dela.

Međutim, nije Bog kriv što ljudi biraju da uzmu ono dobro što je On stvorio i pokvare ga. Nije Njegova krivica kada očevi seksualno zlostavljaju svoje ćerke ili kada majke verbalno zlostavljaju sinove.

Mi ljudi smo prilično slobodni da činimo onako kako smo odabrali.

Kako bi se trebali osećati zbog činjenice da Bog ne sprečava druge ljude da nam čine zle stvari?

Možda bi želeli da Bog uspostavi jedan komplet granica, pa bi svako ko bi ih prešao bio kažnjen. Možda bi predložili da Bog ubije svakog muškarca koji seksualno zlostavlja dete.

Pa, šta onda sa producentima dečije pornografije koji su možda pomogli motivisati muškarca da seksualno povredi dete? Da li bi bilo u redu da Bog i njih ubije?

Važi, ali šta bi Bog trebao da uradi sa, recimo, ljudima koji verbalno povređuju? Reči mogu duboko da povrede. Čini se prilično očiglednim da radimo onako kako smo odlučili. I ne vidim razlog zašto bismo bili besni na Boga što nam to dozvoljava.

Zar nam Bog nije otkrio kako da na najbolji način proživimo svoj život?

Zar nije istina, kada bi se svi ljudi pridržavali 10 zapovesti, nijedno dete ne bi nikada bilo silovano ili seksualno zlostavljano?

Zar nije istina, kada bi se svi ljudi pridržavali 10 zapovesti, nikada ništa ne bi bilo ukradeno, nijedan supružnik ne bi bio izneveren, ničiji sin ili ćerka ne bi bili ubijeni?

Umesto da nas kontroliše, Bog nam daje slobodu. Bog se ne meša ni u čiji izbor. Umesto toga, On nas uverava da će svi jednoga dana dati odgovor za ono što su učinili i pravda će biti izvršena. Presuda će se zasnivati na datim smernicama.

Problem je u tome što nam nije dovoljno kada nam se da do znanja kako da živimo dobro. To čak i Bog kaže.

Bog kaže da nam je potrebno nešto dublje.

Razmišljajte o ljudima u vašem životu koji su imali najveći pozitivan uticaj na vas. Učitelj ili prijatelj ili rođak. Neko kome se zaista divite. Voleli ste njihov pogled na svet. Način na koji su se ophodili prema ljudima. Želeli ste da budete više nalik njima.

Oni su imali uticaj na vaše srce i razmišljanja.

Otprilike na isti način, Bog nam nudi ne vezu sa religijom ili pravilima, nego odnos sa Njim.

Odnos sa Bogom nas vodi van proste poslušnosti spoljnim pravilima onoga šta je ispravno ili ne.

Isus nas zove: " Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti... i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim."1

On kaže da će svako ko je žedan pravednosti biti zadovoljen. Oni koji su gladni "izobilnog života" će to i naći. Ovo je nešto što pravila nikada ne bi mogla da urade. Nama je potrebno više od običnog "pokušavanja da budemo dobri."2

Ako ste bili žrtva tuđih delovanja, i još se uvek dubinski mučite zbog toga, Bog može da isceli vaše srce i um tako kao niko drugi.

To možete osećati kao težak izbor...Bog, koji nije sprečio ovo da vam se desi, je takođe Onaj ko može da vas uteši i pomogne da se oporavite. Vrlo je jasno da se ona druga osoba ponela suprotno Božijim putevima. Ali vi imate opciju da dođete Božijoj ljubavi da vas isceli.

Isus je upoznat sa patnjom. On je položio Svoj život za nas na krstu.

On je to učinio da bi nama bilo oprošteno. Stvari koje ste vi učinili u životu se možda ne mogu porediti sa onim što su vama učinili drugi. Pa ipak, svi smo mi zgrešili na razne načine.

Isusa su isprebijali, onda su Ga bičevali verovatno 40+ puta sa devetostrukim bičem čiji su krajevi imali metalne vrhove. Nakon toga su Mu proboli zglobove i stopala prikucavši Ga na krst gde je visio sve dok nije umro. To je bila brutalna tortura.

Isus je unapred znao da će bit ubijen razapinjanjem na krst. Mnogo puta je govorio Svojim učenicima da će biti uhapšen, onda predat " da Mu se rugaju i da Ga biju i razapnu; i treći dan ustaće."3

Rekao im je pre Svog raspeća: " Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje."4

Isus nam nudi ovo: " Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj."5 Isus je dokazao Svoju ljubav prema nama.

On nas poziva da kroz život prolazimo sa Njim. Da poznajemo Njega i Njegovu ljubav prema nama. Da nas oporavi, da bi mogli da budemo takve osobe kakvim nas je stvorio. Ovo je najdragoceniji odnos koji čovek može imati. Ovde je objašnjenje kako možete započeti zajedništvo sa Bogom.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Evanđelje po Mateju 11:28,29 (2) Otkrivenje 3:20 (3) Evanđelje po Mateju 20:18,19 (4) Evanđelje po Jovanu 15:13 (5) Evanđelje po Jovanu 15:9


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More