×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja o životu

Da li je Bog dobar?  (1:45)

Molim vas pogledajte članak, Gde je Bog usred tragedije?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF
 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Video transkript:

Da li je Bog dobar? Ako jeste, onda zašto ima patnje i zla?

Pretpostavimo na trenutak da je Bog svemoguć. To znači da Bog može da uradi sve što je logički moguće. Tako da može da stvara galaksije, i subatomske čestice, i kišne šume, i tebe.

Ali Bog ne može da uradi ono što je logički nemoguće. On ne može da napravi kvadratni krug ili štap sa jednim krajem. Pa može li Bog stvoriti stenu toliko veliku da je ne može podići? Ne.

Šta ako je Bog, kada je stvarao ljudska bića, želeo da oni budu slobodni. Sloboda je dobra stvar. Ali, ako ljudi žele da budu slobodni, oni ne mogu biti prisiljeni da budu poslušni Bogu -- jer sloboda bez izbora je poput kvadratnog kruga. To je logička kontradikcija. Nema izbora, nema slobode.

Bog nije želeo robote. On je želeo prave ljude.

Prvi ljudi obdareni sa ovom fenomenalnom moći slobode izbora su zloupotrebili svoju slobodu. Tragične posledice njihovog lošeg izbora i naših loših izbora su talasale širom sveta.

Bog je odgovoran za činjenicu slobode, ali su ljudi odgovorni za svoja dela slobode.

Ali setimo se, mi ne patimo sami. Bog će staviti kraj patnji i zlu. I Bog je postao čovekom da bi patio za nas.

Bog je dobar i On želi da Ga pravi ljudi poput tebe poznaju, ali je slobodan izbor tvoj.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More