×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Ko je đavo?

Kratak opis đavola. Ko je on? Da li predstavlja pretnju za tebe?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

U crtanim filmovima i stripovima, đavo se prikazuje kao simpatičan, dobroćudni kušač, koji vas tera da radite nešto zabavno ili pomalo pogrešno. Međutim, u stvarnosti, Sotona je sve samo ne sladak.

Ko je đavo? On nije Božiji pandan, jer Bog je bez premca i nema Svoju suprotnost. Bog je oduvek postojao, a sve ostalo što sada postoji, uključujući i anđele, je On stvorio.

Đavo (koji se ponekad naziva Sotona ili Lucifer) je anđeo koji se pobunio protiv Boga. On je neprijatelj ne samo Boga, već i čovečanstva, neumoljiv u svojoj misiji: da nas ubije, uništi ili porobi. Upozoreni smo: "... budno pazite! Vaš protivnik, Đavo, ide unaokolo kao ričući lav i traži koga da proždere."1

Moć đavola je smešna u poređenju sa Božijom silom. Ipak, on predstavlja stvarnu pretnju za ljude i sposoban je da uništi čovekov život.

Sotona ima jednu primarnu taktiku: da nas prevari. Nastoji da prevari čitave nacije, svet i pojedince. On izvrće i iskrivljuje ono što je istina, i ima sile u njegovim lažima.

Dr Neil Anderson je dao zapažanje. Rekao je da Biblija opisuje Sotonu na tri načina:

  • kušač
  • tužitelj
  • otac laži

Dr Anderson je zabeležio: "Da vas iskušavam, vi biste to znali. Da vas optužujem, znali biste i to. Ali ako bih vas prevario, to ne biste znali. Moć Sotone je u laži. Ako uklonite laž, uklonili ste moć."

Na koje načine đavo laže?

Evo nekoliko primera.

Bog je stvorio Adama i Evu sa slobodnom voljom da biraju i donose odluke, baš kao što to ljudi i danas mogu da čine. U Rajskom vrtu se verovatno nalazilo na stotine stabala voćki. Jedino uputstvo koje je Bog dao Adamu i Evi bilo je da ne jedu sa jednog određenog drveta. Bilo je to jednostavno uputstvo koje treba slediti. Samo nemojte jesti sa tog jednog drveta ili ćete umreti. Dovoljno jednostavno.

Pa ipak, Sotona je nagovorio Evu,: "Zasigurno nećete umreti." To je bila početna laž. Sada dalje laže: " Ne, sigurno nećete umreti. Jer Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči i da ćete postati kao bogovi, znajući dobro i zlo.”2

Sotona je prevario Evu, uverivši je da im Bog uskraćuje nešto divno i da će ih ovo voće učiniti sličnim Bogu, a zar to ne bi bilo nešto zaista dobro? Problem je bio u tome, što to nije bila istina. Adam i Eva su verovali sotonskoj laži, umesto u ono što im je Bog rekao, i to je dovelo do stravičnih posledica. Upravo tako deluje đavo. On iskrivljuje istinu da bi naudio čoveku.

Kako đavo optužuje Boga

Sotonina najveća želja je da ljude drži daleko od Boga. Nastojaće ili da vas natera da negirate Božije postojanje ili da opanjkavate, lažete o Božijem karakteru. Evo primera.

Bog već u više navrata potvrđuje Svoju ljubav prema nama. "„Volim te ljubavlju večnom. Zato te i privlačim svojom dobrotom."3 "... nismo mi voleli Boga, nego je on voleo nas..."4 "Vidite kakvu nam je ljubav pokazao Otac,..."5 " Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život."6

Ali šta kaže Sotona? "Bog te ne voli. Pogledaj sve probleme koje imaš. Da te Bog stvarno voli, ne bi ti imao ove probleme." Zvuči uverljivo.

Da, svi ljudi se suočavaju sa problemima. To je deo života. Ono što Sotona "zaboravlja" da vam kaže je, da ako imate odnos sa Bogom i zavisite od Njega, On vas može sprovesti kroz te probleme. Ne morate ih sami progurati ili rešavati. Bog vam može dati mudrost i stvarnu snagu usred tih problema. I ne samo to, već kaže dok se suočavamo sa poteškoćama: " Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam..."7 Zašto? Jer osoba zna da se Bogu može verovati.

Bez Boga, osoba je neko ko je „bez nade u ovom svetu“. Ali to nije Božija želja ni za kog.

Kako te đavo optužuje

Ne samo da Sotona pokušava da vas prevari u vezi sa Božijom dobrotom, već vas i ogovara Bogu. To je uradio i sa čovekom po imenu Jov. Sotona je rekao da će Jov prokleti Boga ako bude patio. Ali on to nikada nije učinio. Sotona pokušava da vas potkopa i osudi pred Bogom.

I ne samo to. Sotona okreće svoju klevetu i osudu ka vama.

On vas uverava: " Bog te ne želi. Nikad ne možeš biti dovoljno svet. Pogledaj svo to smeće u tvom životu, sve svoje neuspehe, stvari koje radiš, zavisnosti koje imaš. Ta, Bog te nikada ne bi prihvatio niti poželeo. Nećeš nikada uspeti. “

Ponovo, sve same laži. Bog je vrlo jasan kada kaže da niko od nas ne treba prvo da postane „dobar“ da bi bio prihvaćen od Boga ili bezgrešan da bi održao taj odnos sa Njim.

Isus je rekao o Sotoni: "On je bio ubica ljudi od početka i nije ostao postojan u istini, jer u njemu nema istine. Kad govori laž, svoje govori, jer je lažov i otac laži."8

Kontrast između đavola i Boga je zapanjujuć. Isus je rekao: " Lopov dolazi samo da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da imaju život, da ga imaju u izobilju."9

Isus kaže za one koji veruju u Njega: " Ako ostanete u mojoj reči, zaista ste moji učenici, i upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi.”10

Umesto da nas Sotona prevari, postoji prilika da saznate šta Bog kaže da je istina o Njemu samom, o vašem životu, o odnosima. Dok bi Sotona želeo da budete porobljeni njegovom obmanom, dotle Bog želi da znate šta je istina, da budete slobodni i iskusite stvarni život.

Pored toga što je lažov i optuživač, Sotona svojim lažima iskušava ljude da robuju raznim stvarima i zavisnostima. "Oh, samo napred. Još jedna ti neće naškoditi. Niko neće saznati. Zapravo, ti s time nikoga ne povređuješ. A i osećaćeš se mnogo bolje."

Kako izaći na kraj sa Sotonom

Ako odlučite da započnete odnos sa Bogom, Sotona će vas i dalje iskušavati. Još uvek imate slobodnu volju da donosite odluke onako kako želite i odlučite. Međutim, u mnogim situacijama, kada biste znali šta je istina, manje biste popuštali Sotoninim lažima, i ređe biste se osećali bespomoćno, zbunjeno ili uplašeno. Takođe, Bog vam nudi Svoju pomoć.

Rečeno nam je: "Nije vas zadesilo drugo iskušenje osim onoga koje je uobičajeno za ljude. Ali Bog je veran, i neće dozvoliti da budete iskušani više nego što možete podneti, nego će stvoriti izlaz kad dođe iskušenje, da možete izdržati."11

Ko je Sotona? Kušač, klevetnik i lažov. Njegova namera je da ljude drži izolovanima od Boga, tako da oni slušaju samo njega, i pridruže mu se u njegovoj pobunim, da bi na kraju doživeli uništenje. Ništa što govori o Bogu ili vašem životu nije istina.

Bog žudi za zajedništvom sa vama i da iskusite Njegovu ljubav. Stvorio vas je ne da živite u tami i zbunjenosti, već da znaš šta je istina. Isus je rekao: " Ja sam svetlost sveta. Ko za mnom ide, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.”12

Da li ste ikada čuli kako možete započeti ovakav odnos s Bogom? Ovo daje objašnjenje: Lično poznavati Boga.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomene: (1) 1.Petrova 5:8 (2) 1.Mojsijeva 3:4,5 (3) Jeremija 31:3 (4) 1.Jovanova 4:10 (5) 1.Jovanova 3:1 (6) Jovan 3:16 (7) Jovan 14:27 (8) Jovan 8:44 (9) Jovan 10:10 (10) Jovan 8:31,32 (11) 1.Korinćanima 10:13 (12) Jovan 8:12


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More